Navigačný riadok

Komisia informuje o nedávnych výsledkoch - 28/05/2009

Komisári za stolom © EC

Medzi úspechmi šéfa Európskej komisie sú opatrenia v oblasti hospodárstva a zmien klímy

Správa Komisie uvádza pred voľbami do Európskeho parlamentu najdôležitejšie výsledky Únie za posledných 5 rokov. Neposledným z nich je znovuzjednotenie Európy prostredníctvom dvoch rozšírení (2004 a 2007).

„Európa ukázala, že je silnejšia a že 27 členských štátov dokáže efektívne pracovať“, uviedol predseda Komisie Barroso, pričom nabádal Európanov k voľbám do EP, ktoré sa uskutočnia 4. až 7. júna. „Teraz nastal čas pre občanov Európy, aby vyjadrili svoje názory na budúcnosť“, zdôraznil.

Počas súčasnej hospodárskej krízy zohráva EÚ kľúčovú úlohu pri znovunastolení stability na finančných trhoch a opätovnom spustení úverových tokov. Komisia bola prvou medzinárodnou inštitúciou, ktorá prišla s dôveryhodným plánom obnovy.

EÚ bola na európskej aj celosvetovej úrovni vedúcou silou v úsilí zameranom na posilnenie dohľadu nad finančným systémom a jeho reguláciou. Tento krok sa považuje za kľúčový pre znovunastolenie dôvery v systém a prevenciu pred podobnou krízou.

Počas Barrosovho funkčného obdobia odsúhlasili európski zákonodarcovia a lídri 470 legislatívnych návrhov Komisie vrátane mimoriadne dôležitých balíkov právnych predpisov English z oblasti zmien klímy a čistej energie.

Európa, ktorá vedie boj proti globálnemu otepľovaniu, vytvorila najväčší multinárodný trh s uhlíkovými emisiami na svete, čím poskytla model pre iné krajiny zvažujúce vytvorenie podobných schém obchodu s emisiami.

Komisia postavila spotrebiteľa do absolútneho popredia. Jej opatrenia viedli k zlepšeniu práv cestujúcich vo verejných dopravných prostriedkoch a k výraznému zníženiu sadzieb mobilných operátorov.

Tento výkonný orgán EÚ presadzoval aj reformy hospodárstva a pracovného trhu, ktoré sú vytvorené v záujme zvýšenia globálnej konkurencieschopnosti Európy. Komisia zrušila 5 000 strán právnych predpisov a očakáva sa, že sa jej podarí dosiahnuť svoj cieľ a znížiť byrokratickú záťaž podnikov o 25 %.

„Komisia ukázala, že dokáže pre občanov Európy robiť zmysluplné veci“, povedal Barroso.

Prečítajte si brožúru .

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy