Navigointipolku

Komissio tekee tiliä päättyvän toimikauden saavutuksista - 28/05/2009

Komissaareja kokouspöydän ääressä © EC

Tuloksista tärkeimpiä ilmasto- ja talouspaketit

Europarlamenttivaalien alla komissio on julkaissut raportin, jossa esitellään EU:n toimia viisivuotisen toimikauden ajalta. Yksi merkittävimmistä saavutuksista oli unionin laajentuminen vuosina 2004 ja 2007, jonka ansiosta Euroopan mantereen pitkä kahtiajako päättyi.

"EU on nyt entistä vahvempi, ja työskentely 27 jäsenmaan kesken näyttää onnistuvan", toteaa komission puheenjohtaja José Manuel Barroso. Hän kehottaa kansalaisia äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa, jotka pidetään eri EU-maissa 4.–7. kesäkuuta. "Kaikkien kannattaa nyt käyttää ääntään ja vaikuttaa tuleviin linjauksiin", Barroso korostaa.

Talouskriisin hoidossa EU on ollut keskeisessä roolissa. Tavoitteena on ollut vakauttaa finanssimarkkinat ja saada luotonanto jälleen vauhtiin. Komissio oli ensimmäinen kansainvälinen yhteisö, joka sai aikaan uskottavan elvytyssuunnitelman.

EU on myös johtanut – paitsi Euroopassa myös koko maailmassa – toimia, joilla tehostetaan rahoitusjärjestelmän sääntelyä ja valvontaa. Tätä pidetään välttämättömänä, jotta luottamus rahoitusjärjestelmään palautuu ja kriisin toistuminen voidaan ehkäistä.

Barroson komission toimikauden aikana EU-johtajat ovat hyväksyneet yli 470 komission ehdotusta. Näistä merkittävimpiä on ilmastonmuutoksen torjuntaa ja ympäristöä säästävää energiatuotantoa edistävä säädöspaketti English.

EU on myös maailmanlaajuinen edelläkävijä päästökaupassa. Sen laajasta monikansallisesta päästökauppajärjestelmästä otetaan nyt mallia muualla maailmassa.

Kuluttaja-asiat ovat olleet yksi komission prioriteeteista. Komission aloitteesta on muun muassa parannettu matkustajien oikeuksia julkisessa liikenteessä ja alennettu roimasti matkapuhelumaksuja.

Komissio on myös ajanut talous- ja työmarkkinauudistuksia EU:n kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi. EU-lainsäädäntöä on yksinkertaistettu ja säädöstekstiä karsittu jopa 5000 sivua. Näyttää siltä, että yritysten hallinnollisen taakan keventäminen neljänneksellä vuoteen 2012 mennessä onnistuu komission tavoitteen mukaisesti.

"Komissio on osoittanut, että se pystyy toteuttamaan uudistuksia, joista on todellista hyötyä EU:n kansalaisille", Barroso korostaa.

Lue katsaus Barroson komission tärkeimpiin saavutuksiin .

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä