Navigatsioonitee

Komisjon esitab aruande viimase aja saavutuste kohta - 28/05/2009

Volinikud laua taga © EC

Majandust ja kliimamuutust käsitlevad ELi meetmed on olnud edukad

Euroopa Parlamendi valimiste eel käsitletakse komisjoni aruandes ELi saavutusi alates praeguse koosseisu ametisse astumisest viis aastat tagasi. Märkimisväärseimaks neist võiks pidada Euroopa taasühendamist kahe ELi laienemise kaudu 2004. ja 2007. aastal.

Euroopa Komisjoni presidendi Barroso sõnul on Euroopa näidanud, et ta on tugevam kui kunagi varem ning et 27 liikmesriigist koosnev Euroopa Liit suudab tõhusalt toimida. „Euroopa kodanikel on nüüd aeg väljendada Euroopa Parlamendi valimistel oma tulevikunägemusi.”

Majanduskriisi tingimustes on ELil olnud otsustav roll finantsturgude stabiilsuse ning rahavoogude taastamisel. Komisjon oli esimene rahvusvaheline institutsioon, kes töötas välja usaldusväärse majanduse taastamist käsitleva kava.

Samuti on ELil olnud juhtiv roll (nii Euroopa kui ka ülemaailmsel tasandil) finantssüsteemi reguleerimise ja järelevalve tõhustamisel, püüdes taastada usaldust asjaomase süsteemi vastu ning vältides järgmist võimalikku kriisi.

José Manuel Barroso valitsemisaja jooksul on Euroopa seadusandjad ja juhid jõudnud kokkuleppele enam kui 470 komisjoni ettepaneku, sealhulgas kliimamuutust ja keskkonnasäästliku energiatehnoloogia edendamist käsitlevate õigusaktide English osas.

Globaalse soojenemise vastase võitluse liidrina on Euroopa haaranud juhtrolli maailma suurimal rahvusvahelisel süsinikuturul, olles paljudele riikidele eeskujuks oma heitkogustega kauplemise süsteemiga.

Komisjon on prioriteedina määratlenud ka tarbijaid käsitlevad küsimused. Komisjoni töö tulemusel on tõhustatud reisijate õigusi ning vähendatud oluliselt mobiilsidehindu.

Komisjon on algatanud ka majandus- ja tööturureforme, et muuta Euroopa ülemaailmsel tasandil konkurentsivõimelisemaks. ELi õigusaktide mahtu on vähendatud 5000 lehekülje võrra ning 2012. aastaks loodetakse jõuda eesmärgini vähendada ettevõtluses esinevat bürokraatiat 25 %.

José Manuel Barroso märkis, et „komisjon on näidanud üles suutlikkust pakkuda Euroopa kodanikele olulisi hüvesid”.

Loe brošüüri .

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad