Cesta

Zpráva Komise o nedávno dosažených úspěších - 28/05/2009

Jednání Komise © ES

Činnosti v oblasti ekonomiky a změny klimatu patří mezi hlavní úspěchy současné Komise.

Těsně před evropskými volbami vydala Komise zprávu, jež ukazuje některé z úspěchů, kterých EU za posledních pět let dosáhla. Jedním z nich bylo například znovusjednocení Evropy díky dvěma rozšířením Unie v letech 2004 a 2007.

„Evropa ukázala, že je nyní silnější a že může efektivně fungovat i s 27 členskými státy,“ uvedl předseda Komise José Manuel Barroso a vybídl Evropany, aby šli ve dnech 4.–7. června k volbám. „Nyní je třeba, aby své představy o budoucnosti vyjádřili i evropští občané.“

Co se týče současné hospodářské krize, hraje EU důležitou roli při obnovování stability finančních trhů a toku úvěrů. Evropská komise byla první mezinárodní institucí, která představila důvěryhodný plán obnovy.

Evropská unie rovněž stojí v čele úsilí, jak v Evropě a také ve světě posílit regulaci a dohled nad finančním systémem, jež jsou považovány za nezbytné pro obnovu důvěry a zabránění další krizi.

Během Barrosova mandátu schválili evropští zákonodárci a vedoucí představitelé EU více než 470 návrhů Komise, včetně významného balíčku právních předpisů English pro boj proti změně klimatu a na podporu čisté energie.

Jako vedoucí síla v boji proti celosvětovému oteplování vytvořila Evropská unie jako první na světě mezinárodní trh s emisemi oxidu uhličitého, a ukázala tak cestu dalším zemím, které podobný systém obchodování s emisemi zvažují.

Pro tuto Komisi jsou rovněž prioritou práva spotřebitelů. Její úsilí vedlo k posílení práv cestujících v letecké dopravě a k výraznému snížení poplatků za používání mobilních telefonů.

Evropská komise se rovněž snaží prosadit reformy v hospodářství a na pracovním trhu, které by měly zvýšit konkurenceschopnost EU ve světě. Odstranila rovněž 5 000 stran evropského práva a doufá, že do roku 2012 bude dosaženo jejího cíle na omezení byrokratické zátěže podniků o 25 %.

„Komise prokázala, že dokáže dát evropským občanům smysluplné výhody,“ uvedl předseda Barroso.

Prohlédněte si brožuru .

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy