Navigatsioonitee

Osalege valimistel - 11/05/2009

MTV ühineb ELi kampaaniaga, mille raames kutsutakse noori üles hääletama.

Hiljutiste küsitluste kohaselt ei huvitu noored eriti (erinevalt nende vanematest) Euroopa Parlamendi valimistel osalemisest. Seda tendentsi võis märgata juba 2004. aasta valimistel, mil valimisosalus alla 25-aastaste noorte hulgas oli vaid 40 %. Üldine valimisosalus oli siis 48 %.

MTV rahvusvahelise võrgustiku 168 telekanali kaudu edastatakse mitmeid reklaame, et kutsuda noori üles valima. Telereklaamides näidatakse noori paigaldamas valjuhääldeid Londonis, Pariisis ja Roomas. Milline on nende sõnum? Hääletamine on viis, kuidas noored saavad oma häält kuuldavaks teha.

Euroopa Komisjoni asepresident Margot Wallström märkis: „Noored on Euroopa Liidu tulevik. Me vajame nende ideid ja aktiivset osalemist. Nad peavad teadma, et nende hääl loeb”. Selline on loosungi „Euroopa, kas Sa kuuled mind?” sõnum.

Euroopa Parlamendil on tänapäeval rohkem volitusi (sealhulgas ka tähtis roll kulude kindlaksmääramisel) kui esimeste, 1979. aastal toimunud valimiste ajal. Kuid valimisosalus on võrreldes esimeste valimistega (62 %) aastate jooksul pidevalt vähenenud. Kõnealuse trendi muutmiseks on käesoleva aasta kampaania rõhuasetus „valikuvõimalusel” mitte eelmistel aastatel kasutatud „kodaniku kohustuse” põhimõttel.

Asjaomase kampaania raames on samuti loodud veebisait, kus noored saavad väljendada oma soove ja ideid. Sellel leheküljel saab osaleda ka Twitteri kaudu.

736-liikmelise Euroopa Parlamendi valimised toimuvad ELi kõigis 27 liikmesriigis 4.– 7. juunini.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad