Sökväg

Äldre man och kvinna som tränar på ett gym © EC

Enligt en ny rapport kan lågkonjunkturen innebära ett bakslag för EU-ländernas insatser för att hantera effekterna av den åldrande befolkningen.

De senaste månaderna har EU-länderna pumpat in miljarder euro för att stabilisera sina finanssystem och stimulera tillväxten. Utgifterna har varit nödvändiga för att bekämpa den värsta krisen på flera årtionden. Men följden har blivit ökande budgetunderskott, just som en del länder började få ordning på statsfinanserna. Och pengar behövs i ett samhälle med allt fler äldre.

EU:s ekonomikommissionär Joaquín Almunia säger att det inte blir lätt att hantera befolkningsproblemen under rådande lågkonjunktur. Men han tror att det kan gå genom en väl genomtänkt politik som inriktas på mer effektiva sociala utgifter, ökad produktivitet, bättre utbildning och högre sysselsättning.

Framför allt måste EU-länderna minska sina budgetunderskott när ekonomin tar fart igen, säger EU-kommissionen i rapporten.

Om 50 år kommer EU:s befolkning att vara i princip lika stor – men betydligt äldre. Medianåldern, som nu är runt 40 år, väntas öka till ungefär 48 år eftersom vi lever längre, föder färre barn och tar emot färre invandrare. Det betyder att allt färre i arbetsför ålder betalar skatt, samtidigt som kostnaderna för pensioner, hälso- och sjukvård och äldreomsorg ökar.

De offentliga finanserna kommer att bli hårt ansträngda om EU fortsätter på den inslagna vägen. Enligt rapporten kommer utgifterna att öka med i genomsnitt 4,7 % av BNP fram till 2060 på grund av de allt fler äldre. Det kommer då endast att finnas två personer i arbetsför ålder (15–64 år) för varje person över 65, i stället för fyra som nu.

Och detta är bara ett EU-genomsnitt. Befolkningsutvecklingen varierar stort i EU. I en del länder ökar de åldersrelaterade utgifterna mycket mer, särskilt pensionerna. Kommande år blir avgörande, för snart går den stora efterkrigsgenerationen i pension. “Det finns fortfarande möjlighet till förändring”, heter det i rapporten.

Men det behövs fler reformer av pensionssystemen och andra bidragssystem för de äldre. Det gäller också att få de äldre att jobba längre. Enligt rapporten är det bara runt hälften av 60-åringarna som fortfarande jobbar.

Rapport om den åldrande befolkningen 2009 English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar