Navigacijska pot

Starejši moški in ženska v telovadnici © EC

Poročilo o staranju evropskega prebivalstva 2009: zaradi recesije bo prilagajanje še težje

Države EU so v zadnjih mesecih gospodarstvu namenile na milijarde evrov, da bi utrdile finančni sisteme in spodbudile gospodarsko rast. Takšna pomoč je nujna, če želijo prebroditi najhujšo krizo v zadnjih desetletjih, po drugi strani pa se je zaradi nje spet povečal proračunski primanjkljaj nekaterih držav. Izdatke za socialo, višje zaradi staranja prebivalstva, je tako še teže zagotoviti.

Spopadanje s posledicami staranja prebivalstva bo v recesiji vse prej kot lahko, pravi Joaquín Almunia, evropski komisar za gospodarske zadeve. Rešitev vidi v dobro načrtovanih politikah, ki spodbujajo učinkovitejše socialne transferje, večjo produktivnost, boljšo izobrazbo in višjo stopnjo zaposlenosti.

Države EU bodo predvsem morale zmanjšati proračunski primanjkljaj, ko si bo gospodarstvo spet opomoglo, pravi komisar v sporočilu o staranju prebivalstva.

Prebivalstvo EU se bo čez petdeset let komaj kaj povečalo, zato pa se bo precej postaralo. Povprečna starost se bo s sedanjih 40 let povzpela na 48 let, saj se življenjska doba podaljšuje, stopnja rodnosti in priseljevanja pa zmanjšuje. Zaradi upada delovno aktivnega prebivalstva se bodo zmanjšali prihodki države, povečali pa izdatki za pokojnine, zdravstvo in dolgotrajno nego starejših.

Če države EU ne bodo izvedle reform, se bo pritisk na javne finance močno povečal. Po poročilu se bodo javni izdatki do leta 2060 zaradi večjega števila starejših povečali za povprečno 4,7 % BDP. Razmerje med delovno aktivnim (15–64 let) in zaradi starosti neaktivnim prebivalstvom se bo spremenilo: na vsakega starejšega od 65 let bosta delovno aktivni samo dve osebi namesto sedanjih štirih.

To so povprečne napovedi za EU. Demografska gibanja se od države do države EU močno razlikujejo in izdatki za starejše, zlasti za pokojnine, bodo v posameznih državah višji kot drugod. Odločilno bo obdobje nekaj naslednjih let, preden se bo upokojila generacija, rojena po drugi svetovni vojni. „Možnosti še vedno so,“ pravi poročilo.

Toda spremeniti bo treba pokojninske in druge socialne sisteme, podaljšati delovno dobo in starejše dlje zadržati na trgu dela. Iz poročila je razvidno, da je zdaj zaposlenih samo 50 odstotkov šestdesetletnikov.

Poročilo o staranju prebivalstva 2009 English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave