Navigačný riadok

Starší muž a žena cvičia na zariadení v posilňovni © EC

Správa o starnutí obyvateľstva 2009: Európa sa vysporiadava s problémom starnúceho obyvateľstva, ale recesia tento proces ohrozuje.

V uplynulých mesiacoch napumpovali európske štáty miliardy eur do svojich ekonomík na účely stabilizácie finančného systému a obnovenia rastu. Vlády sa zhodli na tom, že tieto výdavky sú nevyhnutné na boj proti najhoršiemu prepadu za posledné desaťročia. Na druhej strane však vynaložené investície viedli k nárastu schodkov v čase, keď niektoré krajiny konečne začali generovať príjmy, bez ktorých nie je možné reagovať na výzvy spojené so starnutím obyvateľstva.

Riešenie problémov starnúceho obyvateľstva v čase recesie nebude ľahká úloha, poznamenal európsky komisár pre hospodárske záležitosti Joaquín Almunia. Na druhej strane však verí, že odpoveďou na tento stav môžu byť kvalitné politiky zamerane na efektívnejšie vynakladanie sociálnych výdavkov, zvýšenie produktivity, kvalitnejšie vzdelávanie a vyššiu mieru nezamestnanosti.

Navyše zo správy Komisie o starnutí obyvateľstva vyplýva povinnosť pre vlády členských štátov EÚ znížiť rozpočtové schodky po stabilizácií svojich hospodárstiev.

O 50 rokov bude obyvateľstvo oveľa staršie, ale len o málo početnejšie. Priemerný vek, ktorý v súčasnosti predstavuje 40 rokov, by sa mal zvýšiť na 48 rokov, keďže ľudia sa dožívajú vyššieho veku, úroveň pôrodnosti je nižšia a migrácia sa spomaľuje. Spôsobí to nižšie daňové príjmy v dôsledku užšieho okruhu ľudí v produktívnom veku a vyššie výdavky na dôchodky, zdravotnú starostlivosť či starostlivosť o starších ľudí.

Ak budú súčasné trendy v EÚ pokračovať, zvýši sa tlak na verejné financie. Zo správy vyplýva, že väčší počet starších ľudí zapríčiní do roku 2060 nárast výdavkov v priemere o 4,7 % HDP. V tom čase budú na jedného človeka staršieho ako 65 rokov, pripadať len dvaja ľudia v produktívnom veku (15 až 64 rokov), na rozdiel od súčasnosti, keď sú to štyria ľudia.

A to je len priemer EÚ. Trendy vo vývoji obyvateľstva sú v rámci EÚ rôzne. Niektoré krajiny sužuje oveľa vyšší nárast výdavkov na starnúce obyvateľstvo, najmä na dôchodky. Kľúčové budú nasledujúce roky, keďže onedlho začnú vo veľkom do dôchodku odchádzať tzv. populačné ročníky. Podľa správy ešte stále existuje šanca na zlepšenie situácie.

Potrebné sú však ďalšie reformy dôchodkových systémov a systémov podpôr pre dôchodcov, ako aj ďalšie úsilie o zachovanie zamestnanosti starších ľudí v produktívnom veku. Podľa správy pracuje v 60-tke len niečo vyše 50 % ľudí.

Správa o starnutí obyvateľstva 2009 English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy