Cosán nascleanúna

Fear is bean scothaosta ag cleachtadh ar innill aclaíochta © EC

Tuarascáil 2009 faoin aosú: an Eoraip ag tabhairt faoi dhúshlán an daonra atá ag aosú ach bagairt anois ón gcúlú.

Le míonna beaga anuas chuir ballstáit an AE na billiúin euro isteach ina ngeilleagair chun an córas airgeadais a chobhsú is fás a spreagadh. Aontaíonn na rialtais gur gá caiteachas chun an cúlú is measa le fada a throid, ach mhéadaigh sé sin na heasnaimh agus roinnt tíortha ag teacht saor ó fhiacha - rud a bhfuil géarghá leis chun freastal ar dhaonra atá ag dul in aois.

Ní furasta plé le fadhb an aosaithe agus cúlú ann, arsa Joaquín Almunia, Coimisinéir an AE do ghnóthaí geilleagracha. Ach creideann sé gur féidir a leithéid trí bheartais dhea-dheartha a dhíreoidh ar chaiteachas sóisialta níos éifeachtaí, ar bhreis táirgiúlachta, ar oideachas níos fearr is ar leibhéil níos airde fostaíochta.

An ní is tábhachtaí, ní mór do na rialtais na heasnaimh bhuiséid a laghdú le téarnamh an gheilleagair, a deir an Coimisiún i bpáipéar faoin tuarascáil um aosú.

I gceann 50 bliain, is sine a bheidh an daonra ach ní bheidh sé ach beagán níos mó. Meastar go n-ardóidh an aois mheánach, atá anois timpeall 40, go thart ar 48 toisc gur sia a mhaireann daoine, go bhfuil rátaí breithe íseal is go bhfuil an imirce ag moilliú. Is ionann sin agus teacht isteach níos lú ó dhaonra oibre a bheidh ag laghdú agus breis costas do phinsin agus do chúram sláinte is fadtéarmach na seandaoine.

Is mór an strus a chuirfidh sé ar an airgeadas poiblí má leanann an tAE mar atá. De réir na tuarascála, ardóidh an caiteachas ar an meán 4.7% den OTI faoi 2060 de dheasca líon na seandaoine a bheith ag méadú. Faoin am sin, ní bheidh ach beirt in aois oibre (15-64) in aghaidh gach duine os cionn 65, in ionad an cheathrair faoi láthair.

Ní ansin ach meán an AE. Is éagsúil na treochtaí daonra ar fud an AE, le méaduithe i bhfad níos mó i gcaiteachas de dheasca aosaithe, go háirithe ar phinsin, i roinnt tíortha. Beidh an-tábhacht leis na blianta direach romhainn - na cinn dheiridh sula dtosóidh a lán de lucht bhorradh na mbáb ag éirí as. "Tá fuinneog deise ann fós," a deir an tuarascáil.

Ach is gá breis leasuithe ar phinsin iar ar chórais tacaíochta do sheandaoine, chomh maith le hiarrachtaí chun daoine níos sine a choimeád ag obair níos sia; luann an tuarascáil nach mbíonn ach thart ar 50% de dhaoine fostaithe fós in aois a 60.

Tuarascáil 2009 faoin aosú English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links