Navigatsioonitee

Vanem mees ja naine teevad kehalisi harjutusi © EC

2009. aasta aruanne: Euroopas tegeletakse elanikkonna vananemise probleemiga, kuid majanduslangus võib tuua tagasilöögi.

Viimastel kuudel on ELi liikmesriigid suunanud miljardeid eurosid oma majandustesse, et stabiliseerida finantssüsteemi ja algatada majanduskasvu. Valitsuste seisukoht on, et kulud on viimaste aastakümnete rängima langusega võitlemiseks vajalikud. Kuid kulud tekitavad ka puudujäägi just ajal, mil mõned riigid hakkasid sellest välja tulema. Samas on stabiilsus oluline, et tulla toime elanikkonna vananemisest tingitud mõjudega.

Euroopa Komisjoni majandus- ja rahaküsimuste voliniku Joaquín Almunia sõnul ei ole elanikkonna vananemise probleemiga tegelemine majanduslanguse ajal lihtne ülesanne. Kuid volinik usub, et seda on siiski võimalik teha hästi väljatöötatud poliitika abil, mille eesmärk on tõhusamad sotsiaalkulud, kasvav tootlikkus, parem haridus ja suurem tööhõive.

Majanduse taastudes peavad ELi valitsused eelkõige vähendama eelarvepuudujääki, nagu on kirjas elanikkonna vananemist käsitleva aruande kohta koostatud komisjoni dokumendis.

50 aasta pärast on elanikkonna vanus oluliselt kõrgem, kuid arvukus ainult pisut suurem. Vanuse mediaan (praegu 40) on eeldatavasti siis 48, kuna inimeste eluiga tõuseb, sündimus on madal ja ränne aeglustub. See toob endaga kaasa tööealise elanikkonna loodava tulu vähenemise ning suuremad kulutused pensionile, tervishoiule ja vanade inimeste pikaajalisele ravile.

Kui EL jätkab oma praegust kurssi, tekib riigirahandusele oluline surve. Aruande kohaselt tõusevad vanemate inimeste osakaalu suurenemise tõttu kulud 2060. aastaks keskmiselt 4,7 protsenti SKPst. Kui praegu on iga üle 65aastase inimese kohta neli tööealist (vanuses 15–64 aastat) isikut, siis tulevikus on neid kaks.

Kirjeldatu on ELi keskmine. Demograafilised suundumused on liikmesriigiti erinevad ja mõned riigid kogevad veelgi suuremaid kulusid, mis on seotud eaga, eriti pensionite maksmisega. Järgmised aastad on üliolulised – enne kui beebibuumi ajal sündinud inimesed hakkavad pensionile jääma. Aruande kohaselt on veel olemas võimalus.

Kuid pensione ja muid eakate toetuskavasid on vaja rohkem ümber kujundada, samuti on vaja hoida vanu inimesi kauem tööl. Aruande kohaselt töötavad 60aastastest inimestest veel ainult umbes pooled.

2009. aasta aruanne elanikkonna vananemise kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad