Cosán nascleanúna

Cruthaitheacht an eochair do gheilleagar folláin - 26/03/2009

Dioscaí rothlacha de bhundathanna i gclós caisleáin rite síos © WALD Press, grianfhrafadóir: Radka Dubanska

Agus bliain Eorpach na cruthaitheachta is na nuála faoi lánseoil, tugann maithe is móruaisle rabhadh gan laghdú ar thaighde is ar fhorbairt i dtráth géarchéime.

Is iad tábhacht na cruthaitheachta is na nuála don fhorbairt phearsanta, shóisialta is gheilleagrach is fócas do Bhliain Eorpach English 2009.

Ainmníodh grúpa ilchineálach de phearsantachtaí aitheanta mar ambasadóirí English don bhliain is cuireadh dualgas orthu feasacht a ardú. Ina measc tá cóiréagrafaithe rince, ollúna, ealaíontóirí, ailtirí, eolaithe agus príomhfheidhmeannaigh ar ghnóthais mhóra.

Ag a gcruinniú in Eanáir, thug na hambasadóirí rabhadh gur bhotún bunúsach a bheadh ann caiteachas ar thaighde is ar fhorbairt a laghdú i ngeall ar an gcúlú reatha. Sháraigh an Fhionlainn cúlú sna 1990-aidí luatha trí mhéadú ar infheistíocht in T&F is trí chaiteachas ar oideachas a choimeád socair.

Tionólfar sraith sé phlé English faoi ábhair a bhaineann go dlúth le cruthaitheacht is le nuáil sa Bhruiséil i rith na bliana. Phléigh ceann acu le déanaí smaointe chun timpeallacht a chruthú ina mbláthóidh cruthaitheacht is nuáil, agus pléifidh an chéad cheann eile le todhchaí an oideachais san Eoraip.

Ní faoi chaint amháin atá an bhliain Eorpach, ámh. Sa Bhruiséil, osclófar an taispeántas taistil Orbis Pictus English leis an ealaíontóir Seiceach Petr Nikl an tseachtain seo chugainn. Tá faoi cainéal cumarsáide a chruthú a bheidh mar dhroichead idir náisiúntachtaí, aicmí sóisialta is reiligiúin trí uirlísí nua ceoil, a cruthaiodh chuige sin, a úsáid.

Agus tá obair ar siúl cheana féin chun forógra cruthaitheachta is nuála san Eoraip English a chruthú, rud a spreagfaidh breis gníomhaíochta i bhfad thar dheireadh na bliana.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links