Navigatsioonitee

Loovus on elujõulise majanduse võti - 26/03/2009

Põhivärve kujutavad keerlevad kettad hooletussejäetud sisehoovis © WALD Press, fotograaf: Radka Dubanská

Käimasoleval Euroopa loovuse ja innovatsiooni aastal hoiatavad oma ala juhtisikud vahendite vähendamise eest uurimis- ja arendustegevusele majanduses valitseva kriisi tõttu.

Euroopa aasta English 2009 keskmes on loovuse ja innovatsiooni olulisus isiklikule, sotsiaalsele ja majanduslikule arengule.

Rühm erinevaid silmapaistvaid isikuid on nimetatud kõnealuse aasta saadikuteks English ülesandega suurendada teadlikkust. Nende hulka kuuluvad koreograafid, professorid, kunstnikud, arhitektid, teadlased ja suurte ettevõtete juhid.

Oma esimesel kohtumisel jaanuaris hoiatasid saadikud, et oleks suur viga vähenda kulutusi uurimis- ja arendustegevusele praeguse majanduslanguse tõttu. Soome sai 1990ndate alguse langusest üle, suurendades uurimis- ja arendustegevusse suunatud investeeringuid ning hoides haridusele tehtavaid kulusid stabiilsena.

Aasta jooksul toimub Brüsselis kuus arutelu English loovuse ja innovatsiooniga seotud põhiteemadel. Hiljutisel arutelul käsitleti ideid loovust ja innovatsiooni toetava keskkonna loomiseks, järgmisel keskendutakse hariduse tulevikule Euroopas.

Euroopa aasta ei seisne aga üksnes rääkimises. Brüsselis avatakse järgmisel nädalal Tšehhi kunstniku Petr Nikli rändnäitus Orbis Pictus English. Selle eesmärk on luua suhtluskanal, mis ühendab rahvuse, ühiskonnaklassi ja religiooni, kasutades selleks spetsiaalselt loodud uusi muusikainstrumente.

Samuti tehakse juba tööd loovust ja innovatsiooni Euroopas käsitleva manifesti English koostamiseks. See peaks olema inspiratsiooniks edasisele tegevusele pärast Euroopa aasta lõppu.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad