Navigacijska pot

Zdaj lažje do evropskega ombudsmana - 16/03/2009

Evropski varuh človekovih pravic Nikiforos Diamandouros © EC

Z novim spletiščem bo pritožba ob morebitnem neustreznem ravnanju evropskih institucij lažja.

Če menite, da so evropske institucije naredile napako ali niso upoštevale lastnih pravil, lahko zaprosite za pomoč evropskega varuha človekovih pravic.

Varuh lahko razišče pritožbe glede nepravične obravnave, diskriminacije, zlorabe pooblastil, zavrnitve prošnje za posredovanje podatkov, nepotrebnega zavlačevanja ali kršitve ustreznega postopka.

Ponavadi uspe poiskati rešitev, ki zadovolji obe strani. Če institucija EU, ki je naredila napako, ne sprejme njegovega priporočila, lahko varuh zadevo preda Evropskemu parlamentu, ki nato po potrebi sprejme politični ukrep.

Vsako leto prejme evropski varuh človekovih pravic približno 3 000 pritožb, vendar jih samo ena četrtina tudi resnično spada v njegovo pristojnost. Ostale so v pristojnosti državnih ali regionalnih organov. Zato je zdaj na varuhovi spletni strani na voljo interaktiven vodnik za vse, ki menijo, da se jim je zgodila krivica. Tako bodo lažje in hitreje poiskali ustrezen organ za svojo pritožbo ter se izognili razočaranju ob zavrnitvi pritožbe.

Varuh je že pomagal pri reševanju več spornih primerov. Pred kratkim je posredoval v primeru zavrnjene prijave za prakso pri Evropski komisiji. Portugalska državljanka se je pritožila, da je bila njena prijava za prakso neutemeljeno zavrnjena, čeprav so bile njene dotedanje delovne izkušnje krajše od šestih tednov, kot je navedeno v pogojih za prijavo. Varuh človekovih pravic je v njenem imenu posredoval pri Komisiji, ta pa je odgovorila, da v prijavi ni treba navajati delovnih izkušenj, krajših od enega meseca, in je zato prijavo sprejela.

Evropskega varuha, trenutno je to Grk Nikiforos Diamandouros, izvoli Evropski parlament za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja mandata. Sodeluje tudi v evropski mreži varuhov človekovih pravic, ki povezuje ombudsmane iz 31 evropskih držav.

Več o evropskem varuhu človekovih pravic

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave