Navigačný riadok

Európsky ombudsman k vašim službám - 16/03/2009

Nikiforos Diamandouros, Európsky ombudsman © EK

Vďaka novým webovým stránkam bude vaša sťažnosť rýchlejšie doručená tomu správnemu úradu.

Ak si myslíte, že inštitúcie EÚ pochybili, ale nekonali v súlade s vlastnými predpismi, môžete požiadať Európskeho ombudsmana, aby vec prešetril.

Ombudsman, ktorý má pomáhať pri riešení sťažností na inštitúcie EÚ, môže preskúmať údajné nespravodlivé počínanie úradov, diskrimináciu, zneužitie právomoci, zadržiavanie informácií, neopodstatnené prieťahy alebo nedodržanie nesprávneho úradného postupu.

Vo väčšine prípadov nájde riešenie, ktoré je prijateľné pre obe strany. Ak však inštitúcia EÚ, ktorá pochybila, neprijme jeho odporúčania, môže ombudsman prípad oznámiť Európskemu parlamentu, ktorý v prípade potreby prijme politické opatrenie.

Len štvrtina z 3 000 sťažností podaných každých rok je v ombudsmanovej kompetencii. Ostatné sťažnosti musia byť vybavené vnútroštátnymi alebo regionálnymi orgánmi. Nové interaktívne stránky nasmerujú sťažovateľov na správny orgán, čím sa ušetrí čas a peniaze. Menej bude i sklamaných občanov, ktorých sťažnosť bola zamietnutá.

Ombudsman pomohol pri riešení viacerých sporov. Nedávno sa napríklad podieľal na riešení sporu, ktorý sa týkal odmietnutej žiadosti o stáž v Komisii. Portugalská občianka sa sťažovala, že jej žiadosť bola nespravodlivo zamietnutá, pretože jej predchádzajúca stáž trvala menej ako šesť týždňov (Komisia neprijímala žiadosti od osôb, ktorých predošlá stáž trvala dlhšie ako uvedené obdobie). Po žiadosti ombudsmana o vysvetlenie Komisia objasnila, že pracovná skúsenosť kratšia ako jeden mesiac sa nemusí uvádzať, a preto žiadosť o stáž v Komisii prijala.

Ombudsman je volený Európskym parlamentom na 5 rokov, pričom jeho funkčné obdobie je obnoviteľné. Súčasným ombudsmanom je Nikiforos Diamandouros, člen Európskej siete ombudsmanov, ktorá zlučuje 31 európskych krajín.

Viac informácií o Európskom ombudsmanovi

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy