Kruimelpad

Europese ombudsman: Tot uw dienst! - 16/03/2009

Nikiforos Diamandouros, de Europese ombudsman © EC

Er is een nieuwe website die u helpt om bij klachten sneller de juiste instantie te vinden.

Vindt u dat de EU een fout heeft gemaakt? Of haar eigen regels niet heeft toegepast? Vraag dan de Europese ombudsman om dat namens u te onderzoeken.

De ombudsman kan nagaan of er inderdaad sprake is van een oneerlijke behandeling, discriminatie of machtsmisbruik. Hij kan ook uitzoeken of er informatie is achtergehouden, of uw zaak onnodig lang aansleept en of er van de procedures is afgeweken.

In de meeste gevallen komt de ombudsman met een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Maar als de schuldige EU-instelling zich niet bij de aanbevelingen neerlegt, kan de ombudsman de zaak aan het Europees Parlement voorleggen, dat zo nodig politieke stappen kan zetten.

Maar een kwart van de 3000 klachten die de ombudsman ieder jaar ontvangt, valt werkelijk onder zijn bevoegdheid. De rest moet door nationale of regionale instanties worden onderzocht. Een nieuwe interactieve website helpt u om uw klacht bij de juiste instantie te krijgen. Dat scheelt tijd en geld, en voorkomt teleurstellingen.

De ombudsman heeft geholpen om allerlei geschillen tot een goed einde te brengen. Zo heeft hij onlangs bemiddeld na de afwijzing van een verzoek om een stageplaats bij de Commissie. Een Portugese vond dat haar aanvraag onterecht was afgewezen. Ze had al gewerkt, dat wel, maar minder dan de zes weken die in de regels voor stageplaatsen als maximum gelden. Nadat ze bij de ombudsman te rade was gegaan, kreeg ze duidelijkheid van de Commissie: werkervaring van minder dan een maand hoeft helemaal niet te worden aangegeven. Haar verzoek om een stageplaats kon dus toch worden ingewilligd.

De ombudsman wordt door het Europees Parlement benoemd voor een periode van vijf jaar, die kan worden verlengd. Momenteel is Nikiforos Diamandouros de Europese ombudsman. Hij maakt deel uit van het Europees netwerk van ombudsmannen uit 31 landen.

Meer informatie over de Europese ombudsman

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links