Navigācijas ceļš

Eiropas Ombuds jūsu rīcībā - 16/03/2009

Eiropas ombuds Nikifoross Diamanduross © EC

Jaunā tīmekļa vietnē doti padomi, kā iesniegt sūdzību, lai tā ātrāk nokļūtu atbildīgajā iestādē.

Ja jums šķiet, ka ES iestādes ir kļūdījušās vai nav ievērojušas savus noteikumus, varat vērsties pie Eiropas ombuda, lai viņš veiktu izmeklēšanu attiecīgajā lietā.

Ombuds — amatpersona, kuras pārziņā ir sūdzību izskatīšana — iedziļinās problēmās, kas saistītas ar negodīgu attieksmi, diskrimināciju, ļaunprātīgu varas izmantošanu, informācijas neizpaušanu, nepamatotu termiņa pārsniegšanu vai paredzētās procedūras neievērošanu.

Parasti ombuds spēj atrast abām pusēm piemērotus risinājumus. Ja tomēr vainīgā ES iestāde neizpilda viņa ieteikumus, viņš lietu var nodot Eiropas Parlamentam, kas vajadzības gadījumā to risina politiskā līmenī.

Ik gadu ombuds saņem gandrīz 3000 sūdzību, bet faktiski tikai ceturtdaļa atbilst viņa kompetences jomai. Pārējās jāizskata valstu vai reģionālajām iestādēm. Nu ir izveidota jauna, interaktīva tīmekļa vietne, kur sūdzības iesniedzējam tiek norādīts ceļš uz pareizo iestādi, ietaupot laiku, naudu un sarūgtinājumu par noraidīto sūdzību.

Ombuds ir palīdzējis izskatīt daudzus strīdīgus jautājumus. Piemēram, nesen viņš iejaucās lietā, kas bija saistīta ar noraidītu pieteikumu stažēties Komisijā. Portugāles pilsone apgalvoja, ka viņas pieteikums noraidīts nepamatoti, jo viņas līdzšinējā darba pieredze bijusi mazāka par sešām nedēļām, kā bija paredzēts stažieriem izvirzītajos noteikumos. Tad Komisija pēc ombuda pieprasījuma atzina, ka darba pieredze, kas nepārsniedz vienu mēnesi, nav jādeklarē, un beigās pieņēma pieteikumu.

Ombudu uz pieciem gadiem ievēl Eiropas Parlaments, un šo pilnvaru termiņu var pagarināt par vēl vienu piecu gadu periodu. Pašlaik šo amatu ieņem Nikifoross Diamanduross. Viņš darbojas arī Eiropas Ombudu tīklā, kurā ietilpst 31 Eiropas valsts.

Sīkāka informācija par Eiropas Ombudu

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites