Cosán nascleanúna

An tOmbudsman Eorpach faoi do réir - 16/03/2009

Nikiforos Diamandouros, an tOmbudsman Eorpach © EC

Cinnteoidh suíomh gréasáin nua gur tapúla a shroichfidh do ghearán an t-údarás ceart.

Más dóigh leat gur dhein na forais Eorpacha botún nó gur theip orthu a rialacha féin a leanúint, tig leat a iarraidh ar an Ombudsman Eorpach an ní a imscrúdú ar do shon.

Tig leis an Ombudsman - oifigeach gearán, dáiríre - iniúchadh a dhéanamh ar líomhaintí faoi mhíchothroime, leithcheal, mí-úsáid cumhachta, ceilt eolais, moill nach gá, nó teip an nós imeachta ceart a leanúint.

De ghnáth bíonn an tOmbudsman in ann réiteach inghlactha don dá pháirtí a fháil. Ach mura nglacann an foras AE atá i gceist lena mholadh, tig leis an ní a thuairisciú do Pharlaimint na hEorpa, atá in ann beart polaitiúíl a dhéanamh más gá.

De na 3, 000 gearán a fhaigheann sé gach bliain, ní bhaineann ach an cheathrú chuid le réimsí faoi údarás an Ombudsman. Ní mór do chomhlachtaí náisiúnta nó réigiúnacha plé leis an gcuid eile. Treoróidh suíomh gréasáin nua idirghníomhach éilitheoirí chuig an údarás ceart, ag coigilt ama is airgid agus ag seachaint na díomá go ndiúltófaí dá ngearán.

Chabhraigh an tOmbudsman chun cuid mhaith ceisteanna conspóideacha a réiteach. Mar shampla, dhein sé idirghabháil le déanaí i gcás a bhain le hiarratas ar intéirneacht sa Choimisiún a diúltaíodh. Ghearán saoránach Portaingéileach gur diúltaíodh dá hiarratas go míchothrom, toisc nár mhair a taithí oibre roimhe sin ach sé seachtaine mar a leagadh amach sna rialacha d'iarratasóirí. Ar iarratas an Ombudsman, shoiléirigh an Coimisiún nár ghá taithí oibre níos lú ná mí a lua agus mar sin ghlac sé leis an iarratas.

Toghann Parlaimint na hEorpa an tOmbudsman do thréimhse inathnuaite cúig bliana - Nikiforos Diamandouros atá sa phost faoi láthair. Cuid is ea é de líonra Eorpach na n-ombudsman, a chlúdaíonn 31 tír Eorpacha.

Breis eolais faoin Ombudsman Eorpach

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links