Navigointipolku

Oikeusasiamies sujuvoittaa kantelujen käsittelyä - 16/03/2009

Euroopan oikeusasiamies Nikiforos Diamandouros © EC

Euroopan oikeusasiamiehen uusi verkkosivusto varmistaa, että kantelut löytävät oikeaan osoitteeseen entistä nopeammin.

Jos EU:n toimielimet ovat mielestäsi toimineet virheellisesti tai jättäneet noudattamatta niitä koskevia sääntöjä, voit pyytää Euroopan oikeusasiamiestä tutkimaan asian.

Oikeusasiamies tutkii kanteluja, jotka liittyvät EU:n toimielinten epäoikeudenmukaiseen tai syrjivään toimintaan tai toimivallan väärinkäyttöön. Kantelun voi tehdä myös silloin, jos toimielimet kieltäytyvät antamasta tietoja tai niiden menettelyissä esiintyy virheitä tai tarpeettomia viivästyksiä.

Yleensä oikeusasiamies löytää ratkaisun, joka tyydyttää kaikkia osapuolia. Jos EU:n toimielin ei kuitenkaan hyväksy oikeusasiamiehen päätöstä, hän voi raportoida asiasta Euroopan parlamentille, joka voi tarvittaessa ryhtyä poliittisiin toimiin.

Oikeusasiamies vastaanottaa vuosittain 3 000 kantelua, mutta vain neljäsosa niistä kuuluu hänen toimivaltaansa. Suurin osa kanteluista kuuluisi EU-maiden kansallisille tai alueellisille viranomaisille. Uusi interaktiivinen verkkosivusto ohjaa kantelijat nyt oikean viranomaisen luo. Verkko-opas säästää aikaa ja rahaa, eikä kantelijoiden tarvitse enää turhaan pettyä sen vuoksi, että oikeusasiamies ei käsittelekään kantelua.

Oikeusasiamies on auttanut ratkaisemaan useita kiistanalaisia kysymyksiä. Hiljattain hän esimerkiksi tutki kantelun, joka koski komission päätöstä hylätä harjoittelupaikkaa koskeva hakemus. Portugalilaisen kantelijan mukaan hänen hakemuksensa oli hylätty epäoikeudenmukaisesti, vaikkei hänen aiempi harjoittelujaksonsa yhteenlaskettuna ylittänyt hakusäännöissä asetettua kuuden viikon rajaa. Oikeusasiamiehen pyynnöstä komissio käsitteli hakemuksen uudelleen ja selvensi lisäksi, että alle kuukauden pituista työkokemusta ei tarvinnut ilmoittaa hakemuksessa. Kantelun perusteella komissio myös muutti päätöstään ja hyväksyi hakemuksen.

Euroopan parlamentti nimittää oikeusasiamiehen viiden vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Tällä hetkellä oikeusasiamiehen tehtävää hoitaa Nikiforos Diamandouros. Oikeusasiamies kuuluu Euroopan oikeusasiamiesten verkostoon, joka kattaa 31 Euroopan maata.

Tietoa Euroopan oikeusasiamiehestä

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä