Navigatsioonitee

Euroopa ombudsman teie teenistuses - 16/03/2009

Nikiforos Diamandouros, Euroopa ombudsman © EC

Uue veebisaidi abil tagatakse teie kaebuse kiirem jõudmine õige ametniku kätte.

Kui teie arvates on ELi institutsioonid teinud vea või ei ole järginud eeskirju, võite lasta asja uurida Euroopa ombudsmanil.

Ombudsman võib kaebusi läbivaatava ametnikuna uurida süüdistusi seoses ebaausa käitumise, diskrimineerimise, võimu kuritarvitamise, teabe kinnihoidmise, õigustamatu venitamise või menetluse korrast kõrvalekaldumisega.

Tavaliselt leiab ombudsman pooltele vastuvõetava lahenduse. Kui rikkumise toime pannud ELi institutsioon ei järgi ombudsmani soovitusi, võib viimane anda asja Euroopa Parlamendi menetlusse, kes võib vajadusel võtta poliitilisi meetmeid.

Aastas laekuvast 3000 kaebusest kuulub ombudsmani kompetentsi tegelikult ainult üks neljandik. Ülejäänud kaebused kuuluvad menetlemiseks riiklikes või kohalikes asutustes. Uus interaktiivne veebisait on kaebuse esitajatele abiks õige asutuse leidmisel, hoides niimoodi kokku aega ja raha ning säästes inimest kaebuse tagasilükkamisest tulenevast pettumusest.

Ombudsman on aidanud luua selgust mitmetes sisulistes probleemides. Näiteks sekkus ta hiljuti komisjoni poolt rahuldamata jäetud praktikataotluse küsimuse puhul. Portugali kodanik kaebas, et tema avaldus lükati tagasi õigustamatult, sest tema varasem töökogemus oli alla kuue nädala, see nõue on sätestatud ka kandidaatidele ettenähtud eeskirjades. Pärast ombudsmani järelepärimist tegi komisjon selgeks, et alla ühe kuu pikkust töökogemust ei tulnudki ankeeti märkida, ning kiitis taotluse heaks.

Ombudsmani valib Euroopa Parlament viieks aastaks, kuni kaheks ametiajaks. Praegu on ombudsmaniks Nikiforos Diamandouros. Ta kuulub Euroopa ombudsmanide võrgustikku, mis hõlmab 31 Euroopa riiki.

Lugege Euroopa ombudsmani kohta täiendavalt

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad