Διαδρομή πλοήγησης

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής στην υπηρεσία σας - 16/03/2009

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Νικηφόρος Διαμαντούρος © EC

Νέος δικτυακός τόπος διασφαλίζει ότι η καταγγελία σας θα φθάνει γρηγορότερα στην αρμόδια αρχή

Εάν θεωρείτε ότι τα ευρωπαϊκά όργανα έκαναν κάποιο λάθος ή δεν τήρησαν τους κανόνες τους, μπορείτε να ζητήσετε από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να διενεργήσει έρευνα για λογαριασμό σας.

Ο Διαμεσολαβητής – ουσιαστικά ο αρμόδιος για τις καταγγελίες υπάλληλος – εξετάζει ισχυρισμούς για άδικη μεταχείριση, διακρίσεις, κατάχρηση εξουσίας, άρνηση παροχής πληροφοριών, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις ή μη εφαρμογή των ορθών διαδικασιών.

Συνήθως, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να βρει μια λύση αποδεκτή και από τα δύο μέρη. Αλλά, αν το εν αδίκω θεσμικό όργανο δεν αποδεχθεί τις συστάσεις του, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο, αν χρειαστεί, μπορεί να προβεί σε πολιτικές ενέργειες.

Μόνο το ένα τέταρτο των 3.000 καταγγελιών που υποβάλλονται κάθε χρόνο εμπίπτουν πράγματι στην αρμοδιότητα του Διαμεσολαβητή. Οι υπόλοιπες πρέπει να διεκπεραιωθούν από εθνικούς ή περιφερειακούς φορείς. Ο νέος διαδραστικός δικτυακός τόπος θα κατευθύνει τους καταγγέλοντες στη σωστή αρχή, εξοικονομώντας με αυτόν τον τρόπο χρόνο και χρήμα και αποτρέποντας την απόρριψη των καταγγελιών.

Ο Διαμεσολαβητής έχει συμβάλει στην επίλυση πολλών επίμαχων ζητημάτων. Για παράδειγμα, παρενέβη σε πρόσφατη υπόθεση που αφορούσε την απόρριψη αίτησης για πρακτική άσκηση στην Επιτροπή. Πορτογαλίδα υπήκοος διαμαρτυρήθηκε ότι η αίτησή της αδίκως απορρίφθηκε, δεδομένου ότι η προηγούμενη επαγγελματική της εμπειρία είχε διαρκέσει λιγότερο από έξι εβδομάδες, όπως προβλεπόταν στους όρους υποψηφιότητας. Ύστερα από αίτημα του Διαμεσολαβητή, η Επιτροπή αποσαφήνισε ότι επαγγελματική εμπειρία μικρότερη του ενός μηνός δεν είναι αναγκαίο να δηλωθεί και, συνεπώς, έκανε δεκτή την αίτηση.

Ο Διαμεσολαβητής εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πενταετή θητεία που είναι ανανεώσιμη. Τη θέση αυτή κατέχει σήμερα ο Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο οποίος είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών, που καλύπτει 31 ευρωπαϊκές χώρες.

Περισσότερα για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι