Навигационна пътека

Европейски омбудсман – на вашите услуги - 16/03/2009

Никифорос Диамандурос, Европейски омбудсман © EО

Жалбата ви ще стига по-бързо до съответния орган благодарение на нов уебсайт.

Ако мислите, че институциите на ЕС са направили грешка или не са спазили собствените си правила, можете да помолите Европейския омбудсман да проучи случая от ваше име.

Омбудсманът всъщност е отговорник по оплакванията и може да разглежда жалби относно несправедливост, дискриминация, злоупотреба с власт, укриване на информация, неоправдано закъснение или неспазване на правилната процедура.

Обикновено омбудсманът намира приемливо за двете страни разрешение на проблема. Ако обаче институцията нарушител не се съобрази с препоръките му, той може да отнесе въпроса до Европейския парламент, който от своя страна може да предприеме политически действия, ако това е необходимо.

В действителност омбудсманът е компетентен само за около 25 % от хилядите жалби, които получава всяка година. Останалите попадат в сферата на компетентност на национални или регионални органи. Ето защо нов интерактивен уебсайт ще насочва жалбоподателите към органа, който им е нужен, и така ще им спестява не само време и пари, но и разочарованието от отхвърляне на оплакването им.

Европейският омбудсман е допринесъл за решаване на не един спорен случай. Неотдавна например той помогна на португалка да оспори отхвърлянето на кандидатурата ѝ за стаж в Европейската комисия. Първоначалният отказ е мотивиран от факта, че жената вече е стажувала в европейска институция за период, по-дълъг от шест седмици, противно на установените правила. Тя подава жалба до омбудсмана и след изясняване на фактите (стажът всъщност е продължил по-малко от месец) Комисията променя решението си и допуска кандидатурата до следващия етап от процедурата на подбор.

Омбудсманът се избира от Европейския парламент за срок от пет години, а мандатът му може да се подновява. Понастоящем длъжността се заема от Никифорос Диамандурос. Той е член на Европейската мрежа на омбудсманите, обхващаща 31 европейски страни.

Повече информация за Европейския омбудсман

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки