Cosán nascleanúna

Gairmréimeanna sna forais AE - 05/03/2009

Map of Europe super-imposed over a crowd of people ©EC

Tosaíonn atheagrú ar phróiseas roghnúcháin na státseirbhíseach.

Spéis agat in obair san Aontas Eorpach? Sula líonfaidh tú an fhoirm iarratais, b'fhéidir gur mhaith leat triail a bhaint as ceann de thástálacha samplacha na hOifige roghnúcháin Eorpaí (EPSO).

Tá na tástálacha le fáil ar shuíomh gréasáin nua EPSO DeutschEnglishfrançais , maille le foirm iarratais shimplithe is rochtain ar chabhair ar líne. Ar fáil freisin don chéad uair - fógraí sna 23 teanga oifigiúla AE faoi chomórtais atá romhainn.

Céad chéim i mór-iarracht chun córas earcúcháin an AE a fheabhsú is ea an suíomh gréasáin atheagraithe. Le modhanna nua, tá súíl ag EPSO luas a chur leis an bpróiseas iarratais is roghnúcháin chun iarrthóirí le breis scileanna is taithí a liostáil.

Gach bliain cuireann na deicheanna de mhílte daoine isteach ar phoist i státseirbhís na hEorpa. Ina measc bíonn ateangairí, aistritheoirí, dlíodóirí, rúnaithe is riarthóirí. Próiseas scáfar atá ann - ag tosú le cor tástálacha - is maireann sé bliain nó dhó. Tig leis lagmhisneach a chur ar iarrthóirí, is forais an AE a chur faoi mhíbhuntáiste mar fhostóirí.

“Aithnímid go bhfuil comórtas géar ann chun an scoth a fháil, is mar sin tá fúinn ár n-iarrachtaí a bhrostú, a shruthlíniú is a dhíriú níos fearr chun daoine a aomadh is a roghnú,” arsa stiúrthóir EPSO David Bearfield.

Tá na tástálacha roghnúcháin á n-athdhearadh faoi láthair. Ó 2010 is lú an tábhacht a bheidh le hiliomad fíricí is figiúirí ginearálta faoi stair an AE a chur de ghlanmheabhair, agus is tábhachtaí a bheidh sé scileanna agus saineolas gairmiúil a léiriú. Athrófar is giorrófar amchlár na gcomórtas ionas gur go bliantúil a eagrófar iad, agus ní mhairfidh siad feasta ach 5-9 mí.

Fionn gairmréimeanna AE

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links