Διαδρομή πλοήγησης

Σταδιοδρομία στα όργανα της ΕΕ - 05/03/2009

Map of Europe super-imposed over a crowd of people ©EC

Αρχίζει η τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής υπαλλήλων.

Θα σας ενδιέφερε να εργασθείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Πριν συμπληρώσετε την αίτηση, δοκιμάστε, αν θέλετε, να κάνετε ένα από τα υποδείγματα δοκιμασίας που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

Αυτά τα υποδείγματα δοκιμασίας βρίσκονται στον νέο δικτυακό τόπο της EPSO DeutschEnglishfrançais, όπου θα βρείτε επίσης απλουστευμένο έντυπο υποβολής αίτησης και ηλεκτρονικό σύστημα βοήθειας. Στο νέο δικτυακό τόπο θα βρείτε επίσης για πρώτη φορά την αναγγελία των διαγωνισμών και στις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Ο ανανεωμένος δικτυακός τόπος αποτελεί το πρώτο βήμα για τη βελτίωση του τρόπου προσλήψεως στα όργανα της ΕΕ. Τροποποιώντας τις μεθόδους της, η EPSO ελπίζει να συντομεύσει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής και να καταρτίζει καταλόγους υποψηφίων με τα περισσότερα προσόντα και πείρα.

Κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες άτομα υποβάλλουν αιτήσεις για να εργαστούν ως υπάλληλοι στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ενδιαφερόμενοι είναι διερμηνείς, μεταφραστές, νομικοί, γραμματείς ή διοικητικοί υπάλληλοι. Η διαδικασία δεν είναι εύκολη, περιλαμβάνει διάφορες δοκιμασίες και μπορεί να διαρκέσει ένα έως δύο χρόνια. Αυτό μπορεί να αποθαρρύνει τους υποψηφίους και να θέσει σε μειονεκτική θέση τα όργανα της ΕΕ σαν πιθανούς εργοδότες.

"Υπάρχει πράγματι αμείλικτος ανταγωνισμός μεταξύ των αξιολογότερων και με τα περισσότερα προσόντα υποψηφίων, γι΄αυτό και είμαστε αποφασισμένοι να επιταχύνουμε, να βελτιώσουμε και να επικεντρώσουμε καλύτερα τις προσπάθειές μας για την προσέλκυση και την επιλογή αυτών των ατόμων", εξηγεί ο διευθυντής της EPSO, David Bearfield.

Αυτή τη στιγμή οι δοκιμασίες επιλογής σχεδιάζονται εκ νέου. Από το 2010 οι υποψήφιοι δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να απομνημονεύουν γεγονότα και αριθμούς σχετικά με την ιστορία της ΕΕ, αλλά κυρίως να αποδεικνύουν τα επαγγελματικά τους προσόντα και πείρα. Το χρονοδιάγραμμα των διαγωνισμών θα τροποποιηθεί και θα συντομευθεί ώστε να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση διαγωνισμοί και να διαρκούν λιγότερο, δηλαδή μόνο 5-9 μήνες.

Πληροφορίες για τη σταδιοδρομία στα όργανα της ΕΕ

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι