Navigačný riadok

Vymýšľať, tvoriť, inovovať - 02/03/2009

Logo: kreativita a inovácie – Európsky rok 2009 © CE

Dvadsať projektov vystavených v Bruseli ilustruje spôsob, akým Európska únia propaguje kreativitu a inovácie.

Vývoj náučných počítačových hier, ktoré tínedžerom priblížia ľudské práva, súprava na výučbu jazykov pre vodičov kamiónov, obnova miestnych kulinárskych tradícií vďaka turizmu, využitie umenia ako nástroju hospodárskeho rozvoja a sociálneho začlenenia... všetko sú to príklady tvorivosti a inovácií, ktoré sú prínosom aj pre vzdelávanie, kultúru, aktívne občianstvo, sociálne začlenenie a miestny rozvoj.

Tieto projekty financované z európskych fondov a programov reagujú na konkrétne potreby a zameriavajú sa na všetky skupiny obyvateľstva: podnikateľov, živnostníkov, marginalizované osoby, študentov…

Predmetných 20 projektov predstavia na európskej konferencii, ktorá sa koná 2. a 3. marca 2009 v Bruseli. Úlohou účastníkov konferencie zo všetkých 27 členských štátov, bude stanoviť metódy, ktorými by sa dali čo najúčinnejšie využiť dosiahnuté výsledky a uskutočniť výmenu osvedčených postupov v rámci celej Únie.

V rovnakom duchu Komisia sprevádzkovala novú interaktívnu a mnohojazyčnú elektronickú platformu EVE Englishfrançais na výmenu informácií, ktorá bude obsahovať všetky údaje o projektoch s finančnou podporou EÚ v oblasti vzdelávania a kultúry.

Rok 2009 bol vyhlásený za Európsky rok tvorivosti a inovácie English. Popri množstve činností a podujatí English zorganizovaných pri tejto príležitosti, podporuje Európska únia dlhodobú stratégiu, ktorá v záujme udržateľnej prosperity Európy a blahobytu jej obyvateľov podporuje vedomostnú spoločnosť založenú na celoživotnom vzdelávaní.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy