Cosán nascleanúna

samhlú, cruthú, nuáil - 02/03/2009

Lógó:  cruthaitheacht is nuáil - Bliain Eorpach 2009 © CE

Fiche tionscadal sa Bhruiséil a thaispeánann conas a thacaíonn an tAontas Eorpach le cruthaitheacht is le nuálaíocht.

Físchluichí a fhorbairt chun ógánaigh a íogrú do chearta an duine, trealamh foghlamha teanga a shamhlú do thiománaithe leoraithe, traidisiúin áitiúla cócaireachta a athbheochan de bharr na turasóireachta, an ealaín a úsáid ar son na forbartha geilleagraí is don imeascadh sóisialta ... samplaí éagsúla den chruthaitheacht is den nuálaíocht a bhaineann le hoideachas, le cultúr, le saoránacht, le himeascadh sóisialta is le forbairt áitiúil.

Ag freagairt dóibh do ghá nithiúil, tá na gníomhaíochtaí sin a mhaoiníonn cistí is cláir Eorpacha, táid dírithe ar gach cuid den daonra: lucht gnó, an duine aonair, daoine a eisiadh go sóisialta, mic léinn...

Cuirfear an fiche tionscadal i láthair ag comhdháil Eorpach a eagraíodh sa Bhruiséil don 2 is 3 Márta 2009. Saineoidh na rannpháirtithe, ó na 27 Ballstát, na modhanna is éifeachtaí chun tairbhe a bhaint as na torthaí is chun na dea-chleachtais a leathnú ar fud an Aontais.

Sa spiorad céanna, sheol an Coimisiún ardán leictreonach EVE Englishfrançais nua: áit mhalartúcháin ina gcuimseofar, go hilteangach is go hidirghníomhach, an t-eolas uile faoi na tionscadail lenar thacaigh an tAontas Eorpach i réimse an oideachais is an chultúir.

Ainmníodh an bhliain 2009 mar Bhliain Eorpach na cruthaitheachta is na nuála English. Seachas an iliomad gníomhaíochtaí is imeachtaí English a eagrófar le linn na bliana, tacaíonn an tAontas Eorpach le staitéis leanúnach: taobhaíonn sé le sochaí eolais, bunaithe ar an bhfoghlaim fadsaoil, chun rath inbhuanaithe na hEorpa, agus dea-shaol a n-áitritheoirí, a chinntiú.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links