Navigatsioonitee

Kujutleda, luua, uuendada - 02/03/2009

Logo:  Euroopa loovuse ja innovatsiooni aasta (2009) © CE

Brüsselis esitletava 20 projekti kaudu tutvustatakse, kuidas Euroopa Liit edendab loovust ja innovatsiooni

Inimõiguste temaatikat käsitlevad videomängud, keeleõppepakett maanteeveo-ettevõtjatele, kohaliku köögi traditsioonide taaselustamisele suunatud turism, kunst kui majandusarengu ja sotsiaalse kaasatuse vahend – need kõik on näited sellest, kuidas loovus ja innovatsioon võivad tuua kasu nii haridusele, kultuurile, kodanikuväärtustele, sotsiaalsele integratsioonile kui ka kohalikule arengule.

Need Euroopa fondide ja programmide raames rahastatavad projektid vastavad kõikide sotsiaalsete rühmade – ettevõtjad, eraisikud, sotsiaalselt tõrjutud isikud, üliõpilased – konkreetsetele vajadustele.

Eelnimetatud 20 projekti tutvustatakse Brüsselis 2.–3. märtsini 2009 toimuval Euroopa konverentsil. 27 liikmesriigi osavõtjad määravad kindlaks kõige tõhusamad meetodid saadud tulemuste elluviimiseks ning heade tavade levitamiseks kõikjal Euroopa Liidus.

Sama eesmärgi nimel on komisjon loonud uue elektroonilise platvormi EVE Englishfrançais. See on interaktiivne ja mitmekeelne teabevahetuskeskkond, mis koondab kogu teabe Euroopa Liidu rahastatavate projektide kohta haridus- ja kultuurivaldkonnas.

Aasta 2009 on kuulutatud Euroopa loovuse ja innovatsiooni aastaks English. Lisaks kõnealuse aasta raames toimuvatele arvukatele ettevõtmistele ja üritustele English on Euroopa Liit töötanud välja pikaajalise strateegia, mis on suunatud teadmistepõhise ühiskonna edendamisele elukestva õppe kaudu, et tagada Euroopa jätkusuutlik jõukus ning selle elanike heaolu.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad