Ścieżka nawigacji

Czechy na czele - 05/01/2009

1 stycznia 2009 r. Republika Czeska po raz pierwszy objęła przewodnictwo w Unii Europejskiej.

Zaraz po objęciu sterów Czechy zareagowały na zaostrzenie się konfliktu w kontrolowanej przez Hamas Strefie Gazy. Minister spraw zagranicznych Czech stanął na czele misji dyplomatycznej UE na Bliski Wschód češtinaEnglishfrançais, której celem jest wynegocjowanie porozumienia pokojowego między Izraelem a Hamasem.

Czeski rząd ponaglił również Rosję i Ukrainę do rozstrzygnięcia sporu o dostawy gazu ziemnego, który wybuchł zaledwie kilka dni przed objęciem przez Czechy przewodnictwa. UE nadal będzie obserwować sytuację, gdyż spór ten może wpłynąć na dostawy gazu do całej Europy.

Czechy przystąpiły do UE w 2004 r. Ich kolej na objęcie półrocznego przewodnictwa w Radzie UE češtinaEnglishfrançais wypadła w trudnym dla Europy okresie. Jednym z ich najważniejszych zadań będzie nadzorowanie wprowadzania w życie pakietu stymulacyjnego dla gospodarki państw UE o wartości 200 mld euro. Przywódcy krajów Unii zatwierdzili pakiet w drugiej połowie 2008 r., gdy przewodnictwo sprawowała jeszcze Francja.

W swoim programie na okres przewodnictwa Czechy zapewniają, że na niepokoje panujące w Unii odpowiedzą zwiększeniem konkurencyjności oraz wzmocnieniem zaufania konsumentów i poprawą sytuacji małych firm.

Kolejnym priorytetem jest polityka energetyczna, która dla premiera Mirka Topolánka jest „poszukiwaniem równowagi między potrzebami środowiska naturalnego a zachowaniem konkurencyjności i bezpieczeństwa dostaw energii w Europie”. W ciągu następnych sześciu miesięcy Mirek Topolánek zamierza zabiegać o kontynuowanie dyskusji na temat zróżnicowania źródeł energii i nowych sieci energetycznych.

Również w tym półroczu odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Czechy będą też musiały zacząć powoływać członków Komisji Europejskiej, która pracę w nowym składzie rozpocznie w tym samym czasie, co wyłoniony w wyborach Parlament.

Podczas swojego przewodnictwa Czechy zamierzają także położyć nacisk na stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Zdaniem premiera Topolánka jest to niezwykle ważne z punktu widzenia współpracy gospodarczej i bezpieczeństwa Europy.

Na liście priorytetów nakreślonej w czeskim programie prac figuruje również zacieśnienie stosunków między UE a Bałkanami Zachodnimi – Czechy będą gospodarzem szczytu UE-Bałkany, który odbędzie się przed nadejściem lata.

Hasło na okres przewodnictwa to „Europa bez barier”. Czechy mają nadzieję, że zlikwidowanie przeszkód utrudniających swobodny przepływ towarów, pieniędzy, usług i pracowników ułatwi Europie utrzymanie swojej pozycji w dobie globalnej konkurencji gospodarczej.

Czechy przewodniczą UE češtinaEnglishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki