Navigatsioonitee

Tšehhi Vabariik tüüri juures - 05/01/2009

Tšehhi Vabariik on esmakordselt ELi eesistuja.

Pärast seda, kui Tšehhi Vabariik sai 1. jaanuaril ELi eestujariigiks, asusid tšehhid koheselt lahendama ägenenud konflikti Hamasi kontrollitavas Gaza sektoris. Tšehhi välisminister juhtis ELi Lähis-Ida missiooni češtinaEnglishfrançais, mille eesmärgiks oli saavutada rahukokkulepe Iisraeli ja Hamasi vahel.

Samuti kutsus Tšehhi valitsus Venemaad ja Ukrainat üles lahendama maagaasi käsitlev vaidlus, mis puhkes mõned päevad enne Tšehhi Vabariigi eesistujaks saamist. EL jätkab olukorra jälgimist, kuna see võib mõjutada gaasitarneid kogu Euroopale.

Tšehhid, kes liitusid ELiga 2004. aastal, võtavad kuukuulise ELi eesistumise češtinaEnglishfrançais üle Euroopa jaoks väga raskel ajal. Nende üks tähtsamaid ülesandeid on teostada järelevevalvet 200 miljardit eurot hõlmava stiimulpaketi rakendamise üle, mille ELi riikide juhid kiitsid heaks Prantsusmaa eesistumise ajal 2008. aasta teisel poolel.

Oma eesistumisprogrammis selgitab Tšehhi Vabariik, et ELi majandusprobleeme üritatakse lahendada konkurentsivõime tõstmise ning usalduse taastamise kaudu tarbijate ja väikeettevõtete omanike hulgas.

Prioriteediks on ka energiapoliitika, mida Tšehhi peaminister Mirek Topolánek käsitleb eelkõige kui „tasakaalu otsimist keskkonnanõuete ning konkurentsivõime ja energia varustuskindluse säilitamise vahel Euroopas”. Järgmise kuue kuu jooksul on Mirek Topoláneki sõnul vaja jätkata arutelu energiaallikate mitmekesistamise ja uute energiavõrkude üle.

Tšehhi Vabariigi eesistumise ajal toimuvad ka Euroopa Parlamendi valimised. Tšehhi Vabariik peab samuti asuma ametisse nimetama Euroopa Komisjoni uusi volinikke, kes alustavad tööd samaaegselt Euroopa Parlamendi uue koosseisuga.

Tšehhi Vabariik soovib oma eesistumise ajal samuti edendada ELi ja Ameerika Ühendriikide vahelisi suhteid. Tšehhi peaministri Mirek Topoláneki arvates on see oluline majanduskoostöö ja Euroopa julgeoleku seisukohast.

Tšehhi tööprogrammis käsitletakse prioriteedina ka Lääne-Balkani riikide lähendamist ELile. Tšehhi Vabariik korraldab veel enne suve ELi ja Balkani riikide vahelise tippkohtumise.

Eesistumise motoks on „Piirideta Euroopa”. Tšehhid loodavad, et takistuste kõrvaldamine kaupade, raha, tööjõu ja teenuste vaba liikumise osas võimaldab Euroopal säilitada oma positsioon maailmamajanduse tihenenud konkurentsi tingimustes.

Eesistujariigi Tšehhi veebisait češtinaEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad