Navigačný riadok

Kreatívne riešenia - 24/12/2008

Logo Európskeho roka tvorivosti a inovácie © EK

Rok 2009 je Európskym rokom tvorivosti a inovácie.

Kampane EÚ sú každý rok zamerané na osobitnú tému, na ktorú chce Únia upriamiť pozornosť. V roku 2009 sa hlavnou témou stane tvorivosť a inovácia. Počas celého roka sa v Európe budú konať stovky konferencií, projektov a výstav, ktorých cieľom bude informovať verejnosť o potrebe nových tvorivých riešení na dnešné problémy.

EÚ už dlhú dobu uznáva tvorivé myslenie ako základ úspechu v celosvetovom hospodárstve. Inovácia je základným článkom balíka opatrení Komisie v oblasti zmien klímy a jej plánu na obnovu európskeho hospodárstva, ktoré momentálne prežíva najväčšiu krízu za uplynulé desaťročia.

Hoci rok tvorivosti a inovácie English oficiálne začína až 7. januára konferenciou a slávnostným otvorením v Prahe, jedno podujatie už má za sebou – koncert Viedenského zeleninového orchestra, na ktorom sa predviedli umelci na nástrojoch vyrobených z čerstvej zeleniny. Popri tom sa počas roka v Bruseli uskutoční niekoľko verejných diskusií o témach týkajúcich sa podpory nových odvážnych nápadov a ich využitia v každodennom živote.

Heslom dnešného sveta je rýchla inovácia. Pre EÚ je nevyhnutné, aby zároveň so svojim posunom k ekonomike založenej na vedomostiach, rozvíjala aj svoj tvorivý potenciál. Európania sa musia zo všetkého najviac naučiť prijímať zmenu a nové, odlišné stratégie.

Dôležitú a náročnú úlohu v tomto procese nesú práve učitelia. Podľa komisára Jána Figeľa musia nájsť rovnováhu medzi klasickými požiadavkami na vzdelanie a potrebou naučiť mladých ľudí zručnostiam netechnického charakteru, ako je napríklad zmysel pre iniciatívu.

Kampaň by mala pomôcť vyformovať program spolupráce medzi členskými krajinami EÚ na poli vzdelávania a kultúry. Súčasne by sa mala premietnuť aj do iných oblastí politiky, ako sú podnikanie a zamestnanosť.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy