Navigatsioonitee

Loovad lahendused - 24/12/2008

Euroopa loovuse ja innovatsiooni aasta logo © EÜ

Aasta 2009 on Euroopa loovuse ja innovatsiooni aasta.

Igal aastal valib EL mõne kampaaniateema, et konkreetsele valdkonnale tähelepanu juhtida. 2009. aasta pühendatakse loovusele ja innovatsioonile. Aasta jooksul toimub kõikjal Euroopas sadu konverentse, teostatakse projekte ning korraldatakse näitusi, mille eesmärk on suurendada teadlikkust, et lahendada praeguse aja probleeme loovalt.

EL on alati pidanud loovat mõtlemist maailmamajanduse edu võtmeks. Innovatsioon on oluline nii Euroopa Komisjoni kliimamuutuste vastu võitlemise paketi, kui ka aastakümnete halvimas olukorras oleva ELi majanduse elavdamise plaani puhul.

Kuigi loovuse ja innovatsiooni aasta English algab ametlikult 7. jaanuaril konverentsi ja piduliku avaüritusega Prahas, on midagi siiski juba toimunud – nimelt värsketest juurviljadest valmistatud instrumentidel esitatud kontsert! Aasta jooksul toimub Brüsselis mitmeid arutelusid, kuidas uutele lennukatele mõtetele hoogu anda ning neid ühiskonnale kasutoovamaks muuta.

Tänapäeva maailm liigub kiire innovatsiooni teed. Kuna EL on võtnud suuna teadmistepõhisele majandusele, peab ta arendama oma loovusalast võimekust. Eurooplased peavad õppima muutusi omaks võtma ning olema avatud erinevatele strateegiatele.

Õpetajatel on siin kanda kriitiline ja raske roll. Haridusvolinik Ján Figeľi sõnul on nüüd järjest olulisem leida tasakaal traditsiooniliste haridusnõuete ja vajaduse vahel arendada noortes nn pehmeid omadusi, nagu näiteks algatusvõime.

Kampaaniaga aidatakse kujundada ELi poliitikat liikmesriikide vaheliseks koostööks hariduse ja kultuuri valdkonnas. See annab panuse ka sellistesse valdkondadesse, nagu ettevõtlus ja tööhõive.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad