Sökväg

Minskad tillväxt att vänta - 28/04/2008

Färgglad tabell med sifferkolumner

Dämpad ekonomisk tillväxt och högre inflation till följd av oron på finansmarknaderna och den globala avmattningen. Det är huvudpunkterna i EU:s vårprognos för 2008–2009.

Enligt kommissionens prognos minskar den ekonomiska tillväxten i EU till 2 % under 2008 och 1,8 % 2009 (jämfört med 2,8 % 2007). Tendensen är densamma för euroområdet, men där är tillväxten ännu lägre (1,5 % under 2009).

Den minskade tillväxten är en följd av den allmänna ekonomiska avmattningen med USA på randen till en konjunkturnedgång, fortsatt oro på finansmarknaderna och stigande råvarupriser. Men EU:s ekonomi klarar de yttre påfrestningarna relativt bra tack vare sunda grundläggande ekonomiska förhållanden.

På grund av snabbt ökande livsmedels- och energipriser väntas inflationen stiga till 3, 6 % i år (jämfört med 2,4 % 2007), för att sedan återgå till 2,4 % under 2009. Euroområdet följer återigen samma mönster, men ligger på en något lägre inflationsnivå.

Arbetsmarknaden kommer troligen också att känna av åtstramningen, men 3 miljoner nya jobb väntas ändå under 2008–2009 utöver de 7,5 miljoner jobb som skapades under 2006–2007. Arbetslösheten i EU väntas uppgå till 6,8 % i år (7,2 % i euroområdet).

Efter flera år av budgetsanering väntas det samlade budgetunderskottet öka något i år – till 1,2 % av BNP i EU och 1 % i euroområdet. Om politiken inte ändras väntas underskotten stabiliseras under 2009.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar