Navigačný riadok

Rast EÚ pomalší, ale na pevných základoch - 28/04/2008

Stĺpce číslic s farebným grafom na pozadí

Zoči-voči pretrvávajúcim otrasom na finančných trhoch a celosvetovej neistote sa očakáva pomalší hospodársky rast a vyššia inflácia.

Podľa jarnej hospodárskej prognózy Komisie sa hospodársky rast v EÚ spomalí z minuloročných 2,8 % na 2,0 % v roku 2008 a 1,8 % v roku 2009. Podobný trend sa očakáva aj v eurozóne s mierne nižším odhadom rastu (1,5 % v roku 2009).

Nižší rast je potrebné vnímať v spojitosti s celosvetovým spomalením, Spojenými štátmi na pokraji recesie, pokračujúcimi turbulenciami na finančných trhoch a raketovo stúpajúcimi cenami komodít. Hospodárstvo EÚ by sa však vďaka dobrým základom malo vysporiadať s týmito vonkajšími otrasmi relatívne dobre.

V dôsledku rýchleho rastu cien potravín a energií sa v tomto roku očakáva krátky nárast inflácie na úroveň 3,6 % (v porovnaní s 2,4 % za rok 2007) a jej návrat na úroveň 2,4 % v roku 2009. Aj eurozóna by mala kopírovať tento scenár, aj keď úroveň inflácie by mala byť o 0,3 percentuálneho bodu nižšia.

Trh práce takisto prežíva ťažšie obdobie, ale podľa odhadov pribudnú k 7,5 miliónu pracovných miest vytvorených v rokoch 2006 až 2007 ďalšie 3 milióny nových pracovných miest v rokoch 2008 – 2009. Nezamestnanosť v EÚ by sa mala tento rok ustáliť na úrovni 6,8 % (7,2 % v eurozóne).

Po rokoch fiškálnej konsolidácie presadzovanej vládami štátov EÚ sa v posudzovanom období predpokladá celkový nárast rozpočtových deficitov približne o 1,2 % HDP v celej EÚ a 1,0 % v eurozóne (v roku 2008). V roku 2009 by sa mal celkový deficit stabilizovať, pokiaľ nedôjde k zmene politiky.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy