Ścieżka nawigacji

Wiosenne prognozy gospodarcze − niższy wzrost, duża odporność - 28/04/2008

Kolumny liczb na tle kolorowego wykresu słupkowego

W obliczu zawirowań na rynkach finansowych i schłodzenia gospodarki światowej w UE prawdopodobnie spadnie tempo rozwoju gospodarczego i wzrośnie inflacja.

Zgodnie z wiosennymi prognozami gospodarczymi Komisji wzrost gospodarczy w UE spadnie z 2,8 proc. w roku 2007 do 2 proc. w roku 2008 i 1,8 proc. w 2009. Podobna tendencja dotknie strefę euro, przy nieznacznie niższym poziomie wzrostu (1,5 proc. w 2009 roku).

Spadek tempa wzrostu gospodarczego należy rozpatrywać w kontekście globalnym, na który wpływają spowolnienie gospodarki światowej, sytuacja w USA na pograniczu recesji, trwające zawirowania na światowych rynkach finansowych oraz wzrost cen towarów. Jednak dzięki swoim solidnym podstawom gospodarka europejska powinna wyjść cało z opałów spowodowanych tymi zjawiskami.

W wyniku szybko następującego wzrostu cen żywności i energii inflacja prawdopodobnie osiągnie na krótko w tym roku poziom 3,6 proc. (w porównaniu z 2,4 proc. w 2007 roku), a następnie w 2009 roku wróci do poziomu 2,4 proc. I ta tendencja będzie widoczna w strefie euro, aczkolwiek na poziomie niższym o około 0,3 punktu procentowego.

Choć rynku pracy nie ominą negatywne skutki opisywanych zmian, w okresie 2008−2009 mają powstać 3 mln nowych miejsc pracy (w okresie 2006−2007 stworzono ich 7,5 mln).  Stopa bezrobocia w UE prawdopodobnie wyniesie w tym roku 6,8 proc. (7,2 proc. w strefie euro).

Przewiduje się, że po kilku latach działań na rzecz konsolidacji podatkowej podejmowanych przez rządy państw UE, w omawianym okresie deficyt budżetowy poszczególnych krajów wzrośnie − do poziomu 1,2 proc. PKB w Unii oraz 1 proc. w strefie euro (w roku 2008). W roku 2009, zakładając, że nie nastąpią żadne zasadnicze zmiany w polityce, deficyt powinien ulec stabilizacji.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki