Kruimelpad

Groei in EU trager maar veerkrachtig - 28/04/2008

Staafdiagram met daaroverheen kolommen met cijfers

Tragere economische groei en hogere inflatie verwacht door aanhoudende financiële onrust en wereldwijde economische problemen.

De Commissie verwacht dat de economische groei in de EU zal vertragen van 2,8% in 2007 tot 2,0% in 2008 en 1,8% in 2009. In de eurozone zal zich een soortgelijke trend voordoen, maar de groei zal daar nog iets lager liggen (1,5% in 2009).

Deze tragere groei moet gezien worden in de context van de vertraging van de wereldeconomie. De V.S. staan op de rand van een recessie, er is aanhoudende onrust op de financiële markten en de prijzen van grondstoffen schieten omhoog. Maar de economie van de EU zal zich relatief sterk houden, dankzij haar stevige basis.

Door de snel stijgende voedsel- en energieprijzen zal de inflatie naar verwachting tijdelijk stijgen tot 3,6% dit jaar (2,4% in 2007), waarna zij in 2009 weer zal dalen tot 2,4%. In de eurozone wordt ook op dit vlak een vergelijkbare ontwikkeling verwacht, hoewel de inflatie er 0,3 procentpunt lager zal liggen.

De arbeidsmarkt zal de gevolgen ook merken, maar toch worden er in 2008-2009 3 miljoen nieuwe banen verwacht, naast de 7,5 miljoen die er al in 2006-2007 zijn geschapen. De werkloosheid in de EU als geheel zal dit jaar dalen tot 6,8% (7,2% in de eurozone).

Na jaren van begrotingsconsolidatie door de EU-landen zullen de begrotingstekorten in 2008 waarschijnlijk licht toenemen tot 1,2% van het BBP in de hele EU en 1,0% in de eurozone. Bij ongewijzigd beleid zullen de tekorten in 2009 waarschijnlijk stabiliseren.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links