Navigatsioonitee

ELi majanduskasv aeglustub, kuid peab pingetele vastu   - 28/04/2008

Värviline arvudega kaetud tulpdiagramm

Finantsturgudel püsiva keerulise olukorra ja jaheneva maailmamajanduse tingimustes prognoositakse aeglasemat majanduskasvu ja suuremat inflatsiooni.

Euroopa Komisjoni kevadise majandusprognoosi kohaselt aeglustub ELis majanduskasv 2,8%-lt 2007. aastal 2,0%-le 2008. aastal ning 1,8%-le 2009. aastal. Euroala suundumused on samasugused, kuid kasv on veidi aeglasem (1,5% 2009. aastal).

Majanduskasvu aeglustumist tuleb hinnata aktiivsuse vähenemise kontekstis ülemaailmsel turul, kus USA on majanduslanguse äärel, finantsturgudel valitseb jätkuvalt keeruline olukord ning tarbekaupade hinnad on hüppeliselt tõusnud.  ELi majandus peaks tänu oma tugevale alusele sellistele välistele löökidele siiski küllalt hästi vastu panema.

Toiduainete ja kütuse kiire hinnatõusu järel prognoositakse käesoleval aastal inflatsiooni 3,6% (2007. aastal küündis inflatsioon 2,4%-ni), enne kui ta jälle taandub 2,4%-le 2009. aastal. Euroala järgib taas seda skeemi, liikudes umbes 0,3 protsendipunkti allpool.

Ka tööturul esineb pingeid, kuid ajavahemikul 2008–2009 eeldatakse 3 miljoni uue töökoha loomist (lisaks ajavahemikul 2006–2007 juba loodud 7,5 miljonile). ELi tööpuudus peaks käesoleval aastal olema 6,8% (7,2% euroalas).

Pärast liikmesriikide mitu aastat kestnud tasakaalustatud eelarvepoliitikat ennustatakse 2008. aastal ELis eelarvepuudujääki umbes kuni 1,2% SKT-st (euroalas 1,0). Eeldusel, et poliitika jääb samaks, peaks puudujääk 2009. aastal suuremas osas stabiliseeruma.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad