Навигационна пътека

Растежът в ЕС – по-бавен, но стабилен - 28/04/2008

Колони с числа на фона на цветна графика

Очакват се по-бавен икономически растеж и по-висока инфлация на фона на продължаващата финансова криза и неблагоприятния световен икономически климат.

Пролетната икономическа прогноза на Комисията предвижда забавяне на икономическия растеж в ЕС от 2,8% през 2007 г. до 2,0% през 2008 г. и 1,8% през 2009 г.  Тенденцията за еврозоната е сходна, като нивото на растеж е малко по-ниско (1,5% през 2009 г.)

Този по-бавен растеж трябва да се разглежда в контекста на ясно изразеното забавяне в световната икономика  – САЩ са на ръба на рецесията, продължават сътресенията на финансовите пазари, цените на суровините се покачват главоломно. Но икономиката на ЕС би трябвало да устои на тези външни шокове благодарение на здравите си основи.

Като следствие от бързото повишаване на цените на храните и енергията се очаква инфлацията да достигне за кратко 3,6 % през тази година, преди да се върне на равнище от 2,4% през 2009 г. В еврозоната ситуацията ще е подобна, макар и при по-ниско с 0,3 процентни пункта равнище .

Пазарът на труда най-вероятно също ще изпита трудности, но въпреки това се очаква да бъдат създадени 3 млн. нови работни места през 2008-2009 г. в допълнение към 7,5 млн. места, създадени през 2006-2007 г. Най-високото равнище на безработица в ЕС през тази година ще е 6,8% (7,2% в еврозоната).

След няколкогодишна фискална консолидация от страна на правителствата в ЕС се очаква бюджетните дефицити да нараснат през прогнозния период до 1,2 % от БВП в ЕС и 1,0% в еврозоната (през 2008 г.). Ако няма промяна в политиката, през 2009 г. се очаква дефицитът в общи линии да се стабилизира.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки