Sökväg

Det civila samhället – länken mellan medborgarna och institutionerna - 15/04/2008

Scen ur filmen ”Zigenarnas tid” av Emir Kusturica.

Det civila samhället försvarar medborgarnas intressen inom EU.

De icke-statliga organisationerna, arbetsmarknadens parter, branschorganisationerna, välgörenhetsorganisationerna, konsumentföreningarna, de religiösa samfunden och medierna gör det civila samhället till en viktig aktör i det offentliga livet i EU. Det underlättar dialogen med institutionerna och gör så att medborgarna kan vara med och utforma och genomföra EU:s politik på olika områden.

Ett av huvudmålen för EU:s utvidgningsstrategi är att utveckla ett dynamiskt medborgarsamhälle som tecken på en sund demokrati. EU-kommissionen planerar att före årets slut inrätta ett instrument för att stödja utvecklingen av det civila samhället i de länder som kandiderar till medlemskap i EU.

Den 17–18 april 2008 anordnas ett möte om utvecklingen av det civila samhället i länderna i sydöstra Europa mellan det civila samhällets aktörer i EU-länderna och i kandidatländerna. I fyra arbetsgrupper ska man diskutera ämnesområden där det civila samhället är mycket aktivt: gott styre och demokratisk utveckling, mänskliga rättigheter, bekämpning av social utslagning samt miljöskydd och hållbar utveckling.

I mötesprogrammet ingår även plenarmöten, informationsmöten om finansieringen av det civila samhällets verksamhet och en ”informationsmarknad”. Man kommer även att uppmärksamma Balkanländernas kultur. På kvällen den 17 april äger en konsert med Sarajevos unga symfoniorkester rum i Bryssel och veckan därpå anordnas en festival med filmer från Balkan .

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar