Navigācijas ceļš

Pilsoniskā sabiedrība — saskarne starp pilsoņiem un institūcijām - 15/04/2008

Aina no Emīra Kusturicas filmas "Čigānu laiks"

Pilsoniskā sabiedrība aizstāv pilsoņu intereses Eiropas Savienībā.

Nevalstiskās organizācijas, sociālie partneri, profesionālās asociācijas, labdarības organizācijas, patērētāju asociācijas, reliģiskās kopienas, mediji — pilsoniskā sabiedrība ir Eiropas sabiedriskās dzīves neatņemama sastāvdaļa. Tā veicina dialogu ar institūcijām un pilsoņu aktīvu līdzdalību Eiropas Savienības politikas izstrādē un īstenošanā.

Dinamiskas pilsoniskās sabiedrības attīstība, kas liecina par veselīgu demokrātiju, ir viens no galvenajiem Eiropas paplašināšanās stratēģijas mērķiem. Komisija plāno līdz šī gada beigām izveidot jaunu mehānismu, kas ļautu atbalstīt pilsoniskās sabiedrības attīstību valstīs, kas vēlas pievienoties ES.

Šogad 17. un 18. aprīlī notiks konference, kas veltīta pilsoniskās sabiedrības attīstībai dienvidaustrumu Eiropas valstīs , kurā piedalīsies Eiropas Savienības un pievienošanās kandidātvalstu pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Ir plānoti četri semināri, lai aptvertu jomas, kurās pilsoniskā sabiedrība ir īpaši aktīva: laba pārvaldība un demokratizācija, cilvēktiesības, cīņa pret sociālo atstumtību un attīstība, kā arī vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība.

Konferences programmā ir arī plenārsēdes, informatīvas pilsoniskās sabiedrības darbību finansēšanai veltītas sesijas un "informācijas tirgus". Godā cels arī Balkānu kultūru: Sarajevas "Jauniešu simfoniskais orķestris" sniegs koncertu ceturtdienas vakarā Briselē, un nākamnedēļ notiks Balkānu kinofestivāls .

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites