Navigatsioonitee

Kodanikuühiskond kui sild kodanike ja institutsioonide vahel - 15/04/2008

Stseen Emir Kusturica filmist „Mustlaste aeg”.

Kodanikuühiskond kaitseb kodanike huve Euroopa Liidus.

Valitsusvälised organisatsioonid, tööturu osapooled, kutseühingud, heategevusorganisatsioonid, tarbijakaitseühingud, usukogukonnad, meedia: kodanikuühiskond on Euroopa avaliku elu keskne lüli. Ta hõlbustab dialoogi institutsioonidega ja kodanike aktiivset osalemist Euroopa Liidu poliitika väljatöötamisel ja elluviimisel.

Aktiivse kodanikuühiskonna areng, mis on hästi toimiva demokraatia märk, on üheks Euroopa laienemisstrateegia põhieesmärgiks. Komisjonil on kavas luua enne aasta lõppu uus vahend, millega toetada kodanikuühiskonna arengut kandidaatriikides.

17. ja 18. aprillil toimub Euroopa Liidu ja kandidaatriikide kodanikuühiskonna osaliste vahel Kagu-Euroopa riikide kodanikuühiskonna arengut käsitlev kohtumine . Neljas töökojas käsitletakse valdkondi, milles kodanikuühiskond on aktiivne osaleja: hea valitsemistava ja demokratiseerimine, inimõigused, võitlus sotsiaalse tõrjutusega ja areng ning keskkonnakaitse ja säästev areng.

Samuti on kohtumise programmis ette nähtud plenaaristungid, kodanikuühiskonna tegevuse rahastamist käsitlevad teabetunnid ja „infoturg”. Olulisel kohal on ka Balkani rahvaste kultuur: Sarajevos tegutsev Noorte Sümfooniaorkester annab neljapäeva õhtul Brüsselis kontserdi ja järgmisel nädalal toimub Balkani filmifestival .

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad