Διαδρομή πλοήγησης

Η κοινωνία των πολιτών: συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους πολίτες και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα - 15/04/2008

Σκηνή από την ταινία «Ο καιρός των τσιγγάνων» του Εμίρ Κουστουρίτσα

Η κοινωνία των πολιτών προασπίζει τα συμφέροντα των πολιτών έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνικοί εταίροι, επαγγελματικές ενώσεις, φιλανθρωπικές οργανώσεις, ενώσεις καταναλωτών, θρησκευτικές κοινότητες, μέσα επικοινωνίας: η κοινωνία των πολιτών αποτελεί βασικό μηχανισμό του ευρωπαϊκού δημόσιου βίου. Προωθεί τον διάλογο με τα θεσμικά όργανα, καθώς και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στη χάραξη και την εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ανάπτυξη μιας δυναμικής κοινωνίας των πολιτών, σημάδι υγιούς δημοκρατίας, είναι ένας από τους βασικούς στόχους της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη διεύρυνση . Η Επιτροπή προβλέπει τη δημιουργία, πριν από το τέλος του έτους, ενός νέου μηχανισμού που θα στηρίξει την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών στις υποψήφιες για προσχώρηση χώρες.

Στις 17 και 18 Απριλίου, διοργανώνεται συνάντηση για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης ανάμεσα στους φορείς της κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ και των υποψηφίων για προσχώρηση χωρών. Προβλέπονται τέσσερις συναντήσεις εργασίας για την εξέταση των τομέων στους οποίους η κοινωνία των πολιτών έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα: χρηστή διακυβέρνηση και εκδημοκρατισμός, ανθρώπινα δικαιώματα, καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα της συνάντησης περιλαμβάνει επίσης συνεδριάσεις ολομέλειας, ενημερωτικές συνεδριάσεις για θέματα χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της κοινωνίας των πολιτών και μια «αγορά πληροφόρησης». Ειδικό αφιέρωμα θα γίνει επίσης στον πολιτισμό των βαλκανικών χωρών: την Πέμπτη το βράδυ η «Συμφωνική Ορχήστρα Νέων» του Σαράγιεβο θα δώσει συναυλία στις Βρυξέλλες , ενώ την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί φεστιβάλ βαλκανικού κινηματογράφου .

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι