Sökväg

EU behöver dig! - 02/04/2008

Tre ungdomar bakom genomskinligt tidningstryck

Det behövs bredare samråd om hur EU bör utvecklas och en kontinuerlig dialog med allmänheten för att stimulera till större engagemang.

Beslut som fattas av EU får ofta direkt effekt i vår vardag, t.ex. taket för roamingavgifterna för mobilsamtal eller EU:s miljömärkning med den lättigenkänliga blomman.

De människor som fattar dessa beslut måste få veta vad vi tycker om dem.

Kommunikationskommissionär Margot Wallström anser att EU:s strategier på olika politikområden måste vara ”fullständigt förankrade i de politiska partierna, i medlemsländernas demokratiska tradition och i den dagliga politiska dialogen”. Frågor måste diskuteras – i stadshuset/kommunhuset, regionala församlingar, nationella parlament och på Internet.

För att stimulera allmänheten till att delta i debatten ska EU-kommissionen medfinansiera en rad nya projekt under 2008 och 2009, bl.a. följande:

  • Offentliga samråd runtom i Europa.
  • Nationella initiativ för att ge medborgarna chansen att delta i EU:s beslutsprocess.
  • Utställningar, debatter och seminarier iEU-kommissionens och Europaparlamentets regi runtom i medlemsländernas huvudstäder.
  • Diskussionsforum på Internet – för åsikts- och informationsutbyte.

Dessa projekt bygger på kommunikationsstrategin ”plan D” som lanserades 2005 som en reaktion på att invånarna i Nederländerna och Frankrike röstade nej i folkomröstningarna om en konstitution för EU. Under två år därefter genomfördes en rad gränsöverskridande samrådsprojekt som medfinansierades av EU-kommissionen. Tanken bakom dagens strategidokument om ”Debattera EU” är att stärka plan D som ett led i förberedelserna inför valet till Europaparlamentet i juni 2009.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar