Cosán nascleanúna

An tAE – gnó do chách - 02/04/2008

Triúr daoine óga laistiar de nuachtán le cló doiléir

Comhairliúchán níos leithne faoi cá bhfuil triall na hEorpa – comhphlé chun baint an phobail leis a mhéadú  

Tig le cinntí an AE tionchar díreach a imirt ar ár saol laethúil – an claibín a cuireadh ar tháillí fánaíochta ar ghutháin phóca, mar shampla, nó an t-éicea-lipéad Eorpach lena bhláth-shuaitheantas sainiúil. 

Is gá do na daoine a thógann a leithéid de chinntí bhur dtuairimí a chloisteáil.  Measann Coimisinéir na cumarsáide  Margot Wallström gur cheart do bheartais an AE a bheith “ar ancaire go hiomlán sna páirtithe polaitiúla, sna traidisiúin náisiúnta dhaonlathacha agus sa chomhphlé polaitiúil laethúil”.  Ba chóir do chách an Eoraip a phlé – i hallaí an bhaile, i dtionóil réigiúnda, i bparlaimintí náisiúnta agus sna fóraim idirlín. 

Chun rannpháirtíocht an phobail sa phlé seo a mhéadú, déanfaidh an Coimisiún comh-mhaoiniú ar shraith tionscadal i mbliana agus i rith na bliana seo chugainn, ina measc: 

  • Comhairliúcháin phoiblí  ar fud na hEorpa
  • Tionscnaimh náisiúnta a thabharfaidh deis d’Eorpaigh a bheith rannpháirteach i bpróiseas cinnteoireachta an AE
  • Taispeántais, díospóireachtaí agus seimineáir a eagróidh an Coimisiún is Parlaimint na hEorpa i bpríomhchathracha
  • Tacaíocht do líonraí ar líne chun eolas is smaointe a mhalartú

Tógann na tionscadail seo ar an straitéis chumarsáide “plean D” a seoladh i 2005 mar fhreagra ar vótaí "ní hea" na Fraince is na hÍsiltíre sna reifrinn faoi bhunreacht an AE.  Sa dá bhliain ina dhiaidh sin d'eagraigh agus chomh-mhaoinigh an Coimisiún sraith tionscadal comhairliúcháin trasteorann. Plean D a neartú san ullmhúchán do na toghcháin Eorpacha i Meitheamh 2009, sin an smaoineamh atá laistiar de pháipéar beartais “Plé na hEorpa” an lae inniu.   

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links