Navigatsioonitee

EL puudutab igaüht - 02/04/2008

Kolm noort trüki taustal

Üldsust kutsutakse üles osalema ulatuslikumas Euroopa tulevikku käsitlevas konsultatsioonis.

ELi otsustel on sageli otsene mõju meie igapäevaelule – näiteks mobiilside rändlusteenuse hindade piiramisel või Euroopa ökomärgise iseloomuliku embleemi kasutamisel.

Otsuseid tegevad inimesed peavad teadma üldsuse seisukohti asjaomastes küsimustes. Teabevahetusstrateegia volinik DeutschEnglishfrançaissvenska Margot Wallström arvab, et ELi poliitika peaks tuginema poliitiliste parteide tegevusele, riikide demokraatlikele traditsioonidele ja igapäevasele poliitilisele dialoogile. Euroopa teemasid peaks arutama kõikjal – linnavalitsustes, piirkondlikes kogudes, parlamentides ja netifoorumites.

Kodanike osaluse suurendamiseks Euroopa-teemalises arutelus kaasrahastab komisjon käesoleval aastal mitut projekti, nagu näiteks:

  • üleeuroopalised avalikudkonsultatsioonid
  • liikmesriikide algatused, mis võimaldavad eurooplastel osaleda ELi otsuste tegemises
  • liikmesriikide pealinnades Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi korraldatavad näitused, arutelud ja seminarid
  • toetus on-line-võrgustikele teabe ja ideede jagamiseks

Asjaomased projektid tuginevad D-kava teabevahetusstrateegiale, mis käivitati 2005. aastal pärast seda, kui Madalmaad ja Prantsusmaa lükkasid ELi põhiseaduse lepingu rahvahääletusel tagasi. Järgneval kahel aastal viis komisjon läbi ning rahastas mitmeid piiriüleseid konsultatsiooniprojekte DeutschEnglishfrançaissvenska. Foorumit Debate Europe käsitleva äsja avaldatud poliitilise dokumendi eesmärk on toetada D-kava 2009. aasta juunis toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste valguses.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad