Cosán nascleanúna

Aithníonn an tAE sárobair - 21/03/2008

Buaiteoirí cheann de na duaiseanna fiontraíochta 2007 leis an gcomhramh

Éachtaí a aithint mar mheán chun beartais thábhachta a chur chun cinn – duaiseanna iontacha do rannpháirtíocht na ndaoine is ea na comórtais AE.

Tá tábhacht le héachtaí an duine aonair agus le tionscnaimh ghnó sa dul chun cinn sóisialta buan.  Cabhraíonn idir chéimeanna ar aghaidh sa taighde leighis, iompar glas i gceantracha cathrach agus sháririseoireacht iniúchach chun an Eoraip a bhogadh chun tosaigh.

Is trí shraith duaiseanna, a ardaíonn feasacht faoi cheisteanna tábhachtacha agus a tharraingíonn aire an phobail, a aithníonn an tAE buntábhacht na n-éachtaí eisceachtúla. 

Tig le cách páirt a ghlacadh iontu:  eagraítear comórtais san iliomad réimsí, ina measc fiontraíocht, eolaíocht is teicneolaíocht, cúrsaí comhshaoil, an tsláinte, an fhorbairt réigiúnach agus an cultúr.  Bíonn cuid acu ar oscailt don duine ar leith, fad is a dhíríonn cuid eile acu ar ghnóthais, ar fhoirne nó eagraíochtaí eolaíochta, ar scoileanna nó ar dhaoine óga. 

Go deireadh na míosa seo, mar shampla, tig le scoileanna páirt a ghlacadh i  nduais óige don fhorbairt  , ach póstaer nó cur i láthir ilmheáin a chur isteach.  Ar an Afraic is ar an bhforbairt inbhuanaithe a dhíríonn eagrán na bliana seo.  Tig le rannpháirtithe turas chun na hAfraice a bhuachan, chun cúnamh forbraíochta an AE sa ghort a fheiceáil. 

I measc na gcomórtas atá ar na bacáin tá duaiseanna airgearóir na bliana English, a thugann aitheantas don aireagán is fearr ar éirigh leis le blianta beaga anuas agus duais Lorenzo Natali English, a thugann omós do thuairisceoirí as feabhas a gcuid tuairiscí faoi chearta an duine nó faoin daonlathas.  

Eagraíonn oifigí áitiúla an Choimisiúin  a lán comórtas sna tíortha AE ar leith. 

Ní hiad duaiseanna amháin a bhíonn mar luach saothair i gcomórtais mar seo - tig leo aitheantas idirnáisiúnta a thabhairt do na buaiteoirí, agus cuid mhaith doirse a oscailt rompu. 

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links