Navigatsioonitee

EL tunnustab väljapaistvaid saavutusi - 21/03/2008

2007. aasta ettevõtlusauhinna võitjad oma auhinnaga

Väljapaistvate saavutuste tunnustamine on vahend oluliste poliitikavaldkondade edendamiseks, sest ELi konkursid pakuvad kodanikele suurepärase võimaluse kaasa lüüa.

Isiklikud saavutused ja ettevõtlusalased algatused on ühiskonna pidevas arengus olulised. Läbimurded meditsiiniuuringute, keskkonnasõbraliku linnatranspordi ja uuriva ajakirjanduse valdkonnas viivad Euroopat edasi.

EL tunnustab erilist panust selleks väljaantavate eri auhindade kaudu, mille eesmärk on samuti tõsta avalikkuse teadlikkust olulistes küsimustes ja kaasata rohkem inimesi.

Kõik võivad osaleda. Konkursse korraldatakse eri valdkondades ettevõtlusest teaduse ja tehnoloogani, keskkonnast ja tervishoiust ajakirjanduse, regionaalarengu ja kultuurini. Mõned konkursid on avatud üksikisikutele, teised aga ettevõtetele, teadusmeeskondadele või organisatsioonidele. Paljud konkursid keskenduvad koolidele ja noortele.

Kuni käesoleva kuu lõpuni võivad koolid näiteks osaleda oma plakati või multimeediaklipiga arengu noortepreemia konkursil. Käesoleval aastal on tähelepanu keskmes Aafrika ja säästev areng.  Osalejad võivad võita reisi Aafrikasse ning näha seal ELi arenguabi toimet kohapeal.

Eelolevate konkursside hulgas on aasta leiutaja English konkurss, mille raames tunnustatakse viimaste kümnendite kõige paremaid leiutisi, ja konkurss Lorenzo Natali auhinnale English, millega autasustatakse ajakirjanikke, kes teevad väljapaistvat tööd inimõiguste ja demokraatia olukorra kajastamisel.

Paljude konkursside korraldajaks on komisjoni esindused konkreetsetes ELi riikides.

Konkursil osalemine võib lisaks väljavaatele võita auhind tuua ka rahvusvahelise tunnustuse ning avada võitjale palju uksi.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad