Sökväg

Vårvindar på EU-toppmötet - 14/03/2008

Europeiska rådet

Tillväxt- och sysselsättningsstrategin och det nya klimatpaketet var de viktigaste frågorna på Europeiska rådets möte i Bryssel den 13 och 14 mars.

Efter en försiktig inledning börjar nu tillväxt- och sysselsättningsstrategin DeutschEnglishfrançais bära frukt: EU-ländernas offentliga underskott har halverats sedan 2005, förra året uppgick den ekonomiska tillväxten till 3 %, och under de senaste två åren har det skapats sex och en halv miljon nya jobb. Men EU tänker inte nöja sig med detta. För att utvecklingen ska fortsätta i rätt riktning lanserade de europeiska ledarna vid mötet den 13 mars det andra steget i strategin.

Klimatförändringen har debatterats livligt medlemsländerna emellan. Nu är det dags för EU att fatta konkreta beslut för att uppnå de mål som antogs vid Europeiska rådets vårmöte förra året. Då åtog sig EU:s ledare att minska EU:s utsläpp av koldioxid med 20 % fram till 2020. Åtgärdspaketet för klimat och energi DeutschEnglishfrançaisportuguês antogs av kommissionen den 23 januari och är tänkt att se till att det målet uppnås. Med en ny internationell överenskommelse om att gå vidare när Kyotoprotokollet löper ut English skulle det bli möjligt att gå mycket längre.

Stabiliteten på finansmarknaderna och internationella förbindelser stod också på dagordningen vid mötet, bland annat förslaget till en Medelhavsunion. Det är ett initiativ för att stärka samarbetet mellan EU-länderna och de Medelhavsländer som inte är med i EU. 

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar