Navigācijas ceļš

Rezultatīva pavasara sanāksme - 14/03/2008

Eiropadome

Izaugsmes un nodarbinātības stratēģija un pasākumi klimata un enerģētikas jomā ir divi no lielajiem jautājumiem, kurus apspriež Eiropadomē, kas norisinās Briselē 13. un 14. martā.

Pēc ne visai sekmīgā sākuma izaugsmes un nodarbinātības stratēģijai DeutschEnglishfrançais ir rezultāti: valstis ir samazinājušas savu deficītu uz pusi, salīdzinot ar 2005. gadu, ekonomiskā izaugsme sasniedza 3 % 2007. gadā un pēdējo divu gadu laikā ir izveidoti 6,5 miljoni darba vietu. Tomēr Eiropa neplāno apstāties pie sasniegtā: Eiropas vadītāji šo ceturtdien, 13. martā, paziņojuši par izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas otrā posma sākumu, lai turpinātu iesākto.

Par klimata pārmaiņām izraisījās dzīva diskusijas starp dalībvalstīm. Eiropas Savienībai tagad ir jāpieņem konkrēti lēmumi, lai sasniegtu 2007. gada pavasara Eiropadomē noteiktos mērķus. Toreiz Eiropas vadītāji uzņēmās saistības līdz 2020. gadam samazināt oglekļa dioksīda emisiju par 20 %. Pasākumi klimata un enerģētikas jomā DeutschEnglishfrançaisportuguês, kurus Komisija pieņēma 23. janvārī, paredz šos vērienīgos mērķus pārvērst realitātē. Jauns starptautisks līgums, kas garantētu ar Kioto protokolu English iesāktā ceļa turpinājumu, ļautu iet vēl tālāk.

Darba programmā bija iekļauti arī jautājumi par finanšu tirgu stabilitāti un starptautiskajām attiecībām, jo īpaši Eiropas Savienības projekts Vidusjūras valstu labā. Šī iniciatīva paredz nostiprināt sadarbību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un tām Vidusjūras valstīm, kas neietilpst šajā organizācijā.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites