Sökväg

EU:s organ – mångsysslare i det gemensamma styret - 11/03/2008

Europeiska sjösäkerhetsbyråns byggnad i Lissabon, Portugal.

EU:s organ har verkligen en uppgift att fylla i EU:s institutionella landskap och bör vidareutvecklas.

EU:s organ symboliserar EU:s strävan att ta hänsyn till medborgarnas och medlemsländernas synpunkter, och de har utvecklats i takt med att EU har ställts inför nya problem.

Organens viktigaste uppgift är att bistå EU:s beslutsfattare i deras rättsliga, tekniska och vetenskapliga arbete.

Vare sig det rör sig om folkhälsa, yttre förbindelser eller socialpolitik finns organen med inom nästan alla EU:s verksamhetsområden.

De är indelade i fyra stora kategorier, av vilka de två största är genomförandeorganen Malti (mt) och tillsynsmyndigheterna.

Det finns sex genomförandeorgan som sedan 2002 sköter förvaltningen av ett eller flera EU-program.

För närvarande finns det 29 tillsynsmyndigheter, och de har inrättats för specifika behov – ett exempel är Europeiska kemikaliemyndigheten som inrättades 2007 inom ramen för Reach-förordningen.

Tillsynsmyndigheterna skiljer sig mycket åt, både geografiskt, rättsligt och när det gäller den roll de spelar, medan genomförandeorganen är mer homogena. De stora skillnaderna och avsaknaden av gemensamma ramar för förvaltningen gör det svårt för tillsynsmyndigheterna att finna sin form.

Debatten om EU:s organ har pågått i många år. Redan 2005 gjordes ett misslyckat försök att nå ett interinstitutionellt avtal om villkoren för organens inrättande, deras arbete och hur de skulle kontrolleras.

Kommissionen uppmanar nu Europaparlamentet och rådet att inrätta en interinstitutionell arbetsgrupp för att blåsa nytt liv i debatten.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar