Navigacijska pot

Evropske agencije so pomemben dejavnik odločanja - 11/03/2008

Evropska agencija za pomorsko varnost v Lizboni

Evropske agencije so postale nepogrešljivi del institucionalne ureditve Evropske unije. Zdaj je treba doreči njihov prihodnji razvoj.

Evropske agencije so nastale iz pripravljenosti in odločenosti Evropske unije, da rešuje težave skupaj z državljani in državami članicami. Oblikovale in razvijale so se hkrati z novimi izzivi. Ukvarjajo se predvsem s pravnimi, tehničnimi in znanstvenimi vidiki odločanja. Sodelujejo tako rekoč na vseh področjih EU od zdravja in socialnih zadev do zunanjih odnosov.

Razvrščene so v štiri večje skupine. Najpomembnejše so izvajalske agencije Malti (mt) in agencije Skupnosti. Šest izvajalskih agencij se od leta 2002 ukvarja z vodenjem programov EU. Agencij Skupnosti je zdaj 29 in nastajajo kot odgovor na specifične potrebe. Evropsko agencijo za kemikalije so denimo ustanovili s predpisom o kemikalijah REACH.

Agencije Skupnosti se med seboj zelo razlikujejo, tako po geografski legi kot po pravnem statusu, medtem ko imajo izvajalske agencije enako vlogo in status. Prav ta različnost in pomanjkanje skupnega okvira delovanja pogosto otežujeta upravljanje.

Razprava o agencijah ni nič novega. Pogoje za njihovo ustanovitev, delovanje in nadzor so že leta 2005 zapisali v osnutek medinstitucionalnega sporazuma, ki pa ni zaživel. Evropska komisija je zdaj znova pozvala Evropski parlament in Svet, naj ustanovita medinstitucionalno delovno skupino in začneta novo razpravo.

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave