Navigačný riadok

Budúcnosť európskych agentúr spočíva v reforme - 11/03/2008

Budova Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA) v portugalskom Lisabone

Európske agentúry, bez ktorých si dnes inštitucionálny rámec EÚ nemožno predstaviť, sa musia prispôsobiť potrebám súčasnosti. 

Európske agentúry ako symbol priblíženia sa Európskej únie k potrebám občanov členských štátov sa rozvinuli do rozmerov, ktoré so sebou prinášajú nové výzvy.

Hlavnou úlohou agentúr je pomáhať tvorcom právnych predpisov pri riešení právnych, technických či vedeckých úloh.

Európske agentúry zasahujú prakticky do všetkých sfér činností EÚ od zdravia cez sociálnu politiku až po vonkajšie záležitosti.

Sú rozdelené do štyroch hlavných kategórií, pričom dve najdôležitejšie predstavujú výkonné agentúry a agentúry spoločenstva, ktoré sa jednoducho dajú pomenovať ako „regulačné“ a „tradičné“.

Šesť výkonných agentúr, ktoré vznikali postupne od roku 2002, zodpovedá za riadenie jedného alebo viacerých programov EÚ.

Vznik agentúr spoločenstva (ktorých je momentálne 29) podnietili potreby v určitej oblasti politiky. Jedným z takýchto príkladov je Európska agentúra pre chemické látky (ECHA), ktorá vznikla v roku 2007 v rámci nariadenia REACH.

Veľká rozmanitosť agentúr spoločenstva čo do geografickej polohy a činnosti je v kontraste s jednotnosťou úloh a statusu výkonných agentúr.  Tieto rozdiely a absencia spoločného rámca sa javia ako hlavný nedostatok dobrej správy vecí verejných.

Diskusia o reforme európskych agentúr však nie je novinkou. V roku 2005 boli podmienky vzniku, riadenia a monitoringu agentúr predmetom projektu medziinštitucionálnej dohody, ku ktorej sa však napokon nedospelo.

Komisia z tohto dôvodu predložila Európskemu parlamentu a Rade návrh s cieľom zriadenia novej vzájomnej pracovnej skupiny, ktorá by do tejto diskusie mala vniesť nový stimul.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy